4.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 81/23


Likvidační řízení

Rozhodnutí zahájit likvidační řízení Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

(Oznámení podle článku 14 směrnice 2001/17/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.)

2009/C 81/08

Pojišťovna

Societatea de Asigurari si Reasigurari EUROASIG S.A.

Sediu Social: Strada Aleea Alexandru nr. 51, et. 1, ap. 11

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Datum, vstup v platnost a povaha rozhodnutí

Rozhodnutí č. 1082/2008 o platební neschopnosti, zahájení konkursního řízení a odebrání povolení k činnosti

Příslušné orgány

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Dozorčí orgán

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

Sediu Social: Strada Amiral Constantin Balescu, nr. 18

Sector 1, Bucuresti

ROMANIA

Stanovený likvidátor

SCP Tanasa si Asociatii SPRL

Sediu social: Bucuresti, B-dul Unirii nr. 78, Bl. J2, et. 5, ap. 47

Sector 3, Bucuresti

ROMANIA

Reprezentant lichidator judiciar: Tanasa Constantin- persoana fizica

Rozhodné právo

Zákon č. 503/2004 o finanční sanaci a konkursním řízení pojišťoven