17.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 409/7


Presuda Suda (treće vijeće) od 10. rujna 2014. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Prešove – Slovačka) – Monika Kušionová protiv SMART Capitala, a.s.

(Predmet C-34/13) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Direktiva 93/13/EEZ - Nepoštene ugovorne odredbe - Ugovor o potrošačkom kreditu - Članak 1. stavak 2. - Ugovorna odredba koja je odraz obvezne zakonske odredbe - Područje primjene direktive - Članak 3. stavak 1., članak 4., članak 6. stavak 1. i članak 7. stavak 1. - Osiguranje tražbine založnim pravom na nekretnini - Mogućnost ostvarivanja tog založnog prava prodajom na dražbi - Sudski nadzor))

2014/C 409/09

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd v Prešove

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Monika Kušionová

Tuženik: SMART Capital, a.s.

Izreka

1.

Odredbe Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim ugovornim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti u smislu da one nisu u suprotnosti s nacionalnim pravnim propisom kao što je onaj koji je predmet glavnog postupka, koji dopušta ispunjenje tražbine, koja se temelji na eventualno nepoštenim ugovornim odredbama, izvansudskim ostvarivanjem založnog prava na nekretnini koju je potrošač dao u osiguranje s obzirom na to da taj pravni propis u praksi ne čini nemogućim ili pretjerano teškim očuvanje prava koja ta direktiva priznaje potrošaču, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev.

2.

Članak 1. stavak 2. Direktive 93/13 treba tumačiti u smislu da je ugovorna odredba sadržana u ugovoru koji je prodavatelj robe ili pružatelj usluga sklopio s potrošačem isključena iz područja primjene te direktive samo je ako navedena ugovorna odredba odraz sadržaja obvezne zakonske ili regulatorne odredbe, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev.


(1)  SL C 141, 18.5.2013.