4.2.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 28/20


Informatie over communautaire gidsen voor goede praktijken

2010/C 28/07

Overeenkomstig de uitkomst van de tijdens de vergadering van 23-24 november 2009 uitgevoerde beoordeling heeft het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid ingestemd met de publicatie van de titel en de referenties van de communautaire gids voor goede praktijken voor de industriële mengvoeder- en voormengselproductiesector van de EU voor voedselproducerende dieren, op grond van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne.

 

Titel: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Auteur: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation. http://www.fefac.org

 

Editie: Ver.1. 1 September 2009. De tekst bestaat alleen in het Engels.