4.2.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 28/20


Gwida Komunitarja dwar prassi tajba

2010/C 28/07

Skont ir-riżultati tal-valutazzjoni mwettqa fil-laqgħa tat-23-24 ta' Novembru 2009, il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali qabel dwar il-pubblikazzjoni tat-titoli u r-referenzi tal-gwida Komunitarja dwar prassi tajba għas-settur industrijali Ewropew tal-manifattura tal-għalf kompost u taħlitiet bil-lest għal annimali li jipproduċu l-ikel, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf.

 

Titlu: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Awtur: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Edizzjoni: Ver.1. 1 ta’ Settembru 2009. It-test jeżisti biss bl-Ingliż.