4.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 28/20


Pranešimas apie Bendrijos gerosios patirties gaires

2010/C 28/07

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, atsižvelgdamas į vertinimo rezultatus, paskelbtus 2009 m. lapkričio 23–24 d. posėdyje, nutarė pagal 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus, 22 straipsnį paskelbti Bendrijos geros praktikos gairių, skirtų ES pramoninės kombinuotųjų pašarų ir premiksų maistiniams gyvūnams gamybos sektoriui, pavadinimą ir nuorodas.

 

Pavadinimas: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Autorė: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers’ Federation. http://www.fefac.org

 

Išleista: 1.1 versija, 2009 m. rugsėjo mėn. Tik anglų kalba.