4.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 28/20


Meddelelse om EF-retningslinjer for god praksis

2010/C 28/07

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed besluttede i overensstemmelse med konklusionerne på mødet den 23.-24. november 2009 at offentliggøre titlerne på og referencerne til EF-retningslinjerne for god praksis i EU’s sektor for industriproduktion af foderblandinger og forblandinger til dyr bestemt til fødevareproduktion i overensstemmelse med artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne.

 

Titel: Community guide to good practice for the EU industrial compound feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals — European Feed Manufacturers Guide

 

Forfatter: FEFAC — Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie, European Feed Manufacturers' Federation. http://www.fefac.org

 

Udgave: version 1. 1. september 2009. Dokumentet findes kun på engelsk.