30.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 116/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/675 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1519 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 598/2009 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές βιοντίζελ, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 10 κατωτέρω, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 443/2011 (3), ύστερα από έρευνα κατά της καταστρατήγησης, το Συμβούλιο επέκτεινε τον οριστικό αντισταθμιστικό δασμό που επιβάλλεται στις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι («επεκταθέντα μέτρα»).

(3)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2014 (4), ύστερα από μερική ενδιάμεση επανεξέταση σχετικά με τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως επεκτάθηκαν στις εισαγωγές που αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι, το Συμβούλιο περάτωσε τη μερική ενδιάμεση επανεξέταση χωρίς την τροποποίηση των ισχυόντων μέτρων, όπως έχουν επεκταθεί.

(4)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1519 (5), ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») επέβαλε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («ισχύοντα μέτρα»).

B.   ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(5)

Η Επιτροπή έλαβε αίτημα για μερική ενδιάμεση επανεξέταση («αίτημα επανεξέτασης») δυνάμει του άρθρου 19 και του άρθρου 23 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

(6)

Το αίτημα επανεξέτασης υποβλήθηκε από την εταιρεία DSM Nutritional Products Canada Inc., («ο αιτών»), που είναι παραγωγός-εξαγωγέας από τον Καναδά, και περιορίστηκε στη δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τα επεκταθέντα μέτρα.

(7)

Ο αιτών ισχυρίστηκε, στο αίτημα επανεξέτασης, ότι είναι πραγματικός παραγωγός του υπό επανεξέταση προϊόντος και ότι είναι σε θέση να παράγει ολόκληρη την ποσότητα που έχει αποστείλει στην Ένωση από την έναρξη της περιόδου έρευνας κατά της καταστρατήγησης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 2 που οδήγησε στην επιβολή των υπάρχοντων επεκταθέντων μέτρων.

(8)

Επιπλέον, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι δεν συνδέεται με παραγωγούς-εξαγωγείς που υπόκεινται στα ισχύοντα μέτρα και δεν καταστρατηγεί τα ισχύοντα μέτρα.

Γ.   ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(9)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αίτημα επανεξέτασης περιείχε επαρκή, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 19 και το άρθρο 23 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε έρευνα στις 19 Μαΐου 2015 με τη δημοσίευση ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (6) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»).

Δ.   ΤΟ ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ

(10)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο επανεξέτασης είναι οι μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και/ή τα παραφινικά πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, κοινώς γνωστά ως «βιοντίζελ», σε καθαρή μορφή ή σε μορφή μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος άνω του 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και/ή παραφινικά πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης («το υπό επανεξέταση προϊόν» ή «βιοντίζελ»), που υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, 3826 00 10 και ex 3826 00 90 καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ε.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(11)

Η περίοδος αναφοράς για την παρούσα έρευνα κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2014 έως την 31η Μαρτίου 2015 («περίοδος αναφοράς»). Επίσης, συνελέγησαν στοιχεία από την 1η Απριλίου 2009 μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς.

ΣΤ.   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

(12)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα και τους αντιπροσώπους του Καναδά σχετικά με την έναρξη της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Παρουσιάστηκε μόνο ο αιτών. Δεν υποβλήθηκε αίτημα για ακρόαση.

(13)

Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που υπέβαλε ο αιτών, που επαληθεύτηκαν με επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αιτούντος στον Καναδά.

Ζ.   ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(14)

Η εταιρεία του αιτούντος ιδρύθηκε το 1997 ως κατασκευάστρια εταιρεία ωμέγα 3 διατροφικών συμπληρωμάτων.

(15)

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο αιτών είναι πραγματικός παραγωγός βιοντίζελ, που προκύπτει ως παραπροϊόν από τη διαδικασία παραγωγής ωμέγα 3 συμπυκνωμάτων ιχθυελαίου, που είναι η βασική δραστηριότητά του.

(16)

Η έρευνα επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο αιτών δεν συνδέεται με κανέναν παραγωγό βιοντίζελ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και υπόκειται στα μέτρα.

(17)

Επιπλέον, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι το βιοντίζελ που εξήχθη στην αγορά της Ένωσης παρήχθη πράγματι από τον αιτούντα.

(18)

Επιπλέον, από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών αγοράζει βιοντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ούτε ότι μεταφόρτωσε στην Ένωση βιοντίζελ που κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

(19)

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις στις αιτιολογικές σκέψεις 14 έως 18, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο αιτών είναι πραγματικός παραγωγός του υπό επανεξέταση προϊόντος και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαλλαχθεί από τα επεκταθέντα μέτρα.

(20)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για την πρόθεση να απαλλαχθεί ο αιτών και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν τα σχόλιά τους. Δεν παρελήφθησαν παρατηρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να μεταβάλουν την απόφαση περάτωσης της έρευνας επανεξέτασης.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1519, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που ισχύει για “όλες τις άλλες εταιρείες” όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 επεκτείνεται στις εισαγωγές στην Ένωση μονοαλκυλεστέρων λιπαρών οξέων και/ή παραφινικών πετρελαίων εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, κοινώς γνωστά ως “βιοντίζελ”, σε καθαρή μορφή ή σε μορφή μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος πάνω από 20 % σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και/ή παραφινικά πετρέλαια εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, τα οποία αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι, και τα οποία υπάγονται σήμερα στους κωδικούς ΣΟ ex 1516 20 98 (κωδικός TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (κωδικός TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (κωδικός TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (κωδικός TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (κωδικός TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (κωδικός TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (κωδικός TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (κωδικός TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (κωδικός TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (κωδικός TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (κωδικοί TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) και ex 3826 00 90 (κωδικός TARIC 3826009011), με εξαίρεση τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται παρακάτω:

Χώρα

Εταιρεία

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Καναδάς

BIOX Operations, Oakville, Ontario, Καναδάς

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Καναδάς

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Καναδάς

B108

Ο δασμός που πρέπει να επεκταθεί είναι αυτός που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 για “όλες τις άλλες εταιρείες” του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 598/2009, ο οποίος είναι οριστικός αντισταθμιστικός δασμός ύψους 237 ευρώ ανά τόνο (καθαρό βάρος).

Ο αντισταθμιστικός δασμός για τα μείγματα εφαρμόζεται κατ' αναλογία στη συνολική περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και παραφινικών πετρελαίων εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης (περιεκτικότητα σε βιοντίζελ).».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 598/2009 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΕΕ L 179 της 10.7.2009, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 443/2011 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2011, για την επέκταση του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 598/2009 στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις εισαγωγές βιοντίζελ που αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι, και για την επέκταση του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 598/2009 στις εισαγωγές βιοντίζελ σε μορφή μείγματος με περιεκτικότητα κατά βάρος που δεν υπερβαίνει το 20 % βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές που αποστέλλονται από τη Σιγκαπούρη (ΕΕ L 122 της 11.5.2011, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που εφαρμόζονται στις εισαγωγές βιοντίζελ, καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως επεκτάθηκαν στις εισαγωγές που αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 14).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1519 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 239 της 15.9.2015, σ. 99).

(6)  Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως επεκτείνονται στις εισαγωγές που αποστέλλονται από τον Καναδά, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καναδά είτε όχι (ΕΕ C 162 της 19.5.2015, σ. 9).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).