20.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/68


Popravek Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

( Uradni list Evropske unije L 94 z dne 28. marca 2014 )

Stran 222, Priloga IX, točka 1, podtočka (d):

besedilo:

„(d)

napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti, bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika v skladu s členom 60 in po potrebi členom 62 bodisi kot dodatek informacijam iz navedenih členov ter v skladu s pogoji iz členov 60 in 62;“

se glasi:

„(d)

napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je treba predložiti, bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika v skladu s členoma 59 in 60 ter po potrebi členom 62 bodisi kot dodatek informacijam iz navedenih členov ter v skladu s pogoji iz členov 59, 60 in 62;“.