20.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/68


Helyesbítés a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94., 2014. március 28. )

A 222. oldalon, a IX. mellékletben, az 1. pont d) alpontjában:

a következő szövegrész:

„d)

hivatkozást azokra a csatolandó iratokra, amelyeket vagy az ajánlattevők által a 60. és adott esetben a 62. cikkel összhangban tett, ellenőrizhető nyilatkozatok alátámasztása végett, vagy az említett cikkekben szereplő adatok kiegészítése végett kell benyújtani a 60. és a 62. cikkben megállapított feltételekkel összhangban;”

helyesen:

„d)

hivatkozást azokra a csatolandó iratokra, amelyeket vagy az ajánlattevők által az 59., 60. és adott esetben a 62. cikkel összhangban tett, ellenőrizhető nyilatkozatok alátámasztása végett, vagy az említett cikkekben szereplő adatok kiegészítése végett kell benyújtani az 59., 60. és 62. cikkben megállapított feltételekkel összhangban;”.