22.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 305/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. junija 2016 – Al Matri/Svet

(Zadeva T-545/13) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi, sprejeti proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji - Ukrepi, sprejeti proti osebam, odgovornim za odtujitev državnih sredstev, ter z njimi povezanimi osebami in subjekti - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Vključitev imena tožeče stranke - Nezadostna dejanska podlaga - Napačna ugotovitev dejanskega stanja - Napačna uporaba prava - Lastninska pravica - Svoboda gospodarske pobude - Sorazmernost - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Obveznost obrazložitve))

(2016/C 305/36)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (zastopniki: M. Lester in B. Kennelly, barristers, in G. Martin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in I. Gurov, agenta)

Predmet

Razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji (UL L 28, str. 62), ki se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/409/SZVP z dne 30. julija 2013 (UL L 204, str. 52), Sklepom Sveta 2014/49/SZVP z dne 30. januarja 2014 (UL L 28, str. 38) in Sklepom Sveta 2015/157/SZVP z dne 30. januarja 2015 (UL L 26, str. 29), in drugič, Uredbo Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji (UL L 31, str. 1), ki se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 735/2013 z dne 30. julija 2013 (UL L 204, str. 23), Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 81/2014 z dne 30. januarja 2014 (UL L 28, str. 2) in z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 147/2015 z dne 30. januarja 2015 (UL L 26, str. 3)v delih, v katerih se ti akti nanašajo na tožečo stranko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Fahed Mohamed Sakher Al Matri nosi poleg svojih stroškov tudi stroške Sveta Evropske unije.


(1)  UL C 359, 7.12.2013.