22.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 305/27


Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2016 – Al Matri/Consiliul

(Cauza T-545/13) (1)

((„Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia - Măsuri luate împotriva unor persoane responsabile de deturnarea de fonduri publice și a unor persoane și entități asociate - Înghețare a fondurilor - Lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice - Includerea numelui reclamantului - Temei factual insuficient - Eroare de fapt - Eroare de drept - Dreptul de proprietate - Libertatea de a desfășura o activitate economică - Proporționalitate - Dreptul de apărare - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Obligația de motivare”))

(2016/C 305/36)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (reprezentanți: M. Lester și B. Kennelly, barristers și G. Martin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bishop și I. Gurov, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare, pe de o parte, a Deciziei 2011/72/PESC a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia (JO L 28, p. 62), pusă în aplicare prin Decizia de punere în aplicare 2013/409/PESC a Consiliului din 30 iulie 2013 (JO L 204, p. 52), prin Decizia 2014/49/PESC a Consiliului din 30 ianuarie 2014 (JO L 28, p. 38), precum și prin Decizia (PESC) 2015/157 a Consiliului din 30 ianuarie 2015 (JO L 26, p. 29), și, pe de altă parte, a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia (JO L 31, p. 1), pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2013 al Consiliului din 30 iulie 2013 (JO L 204, p. 23), prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2014 al Consiliului din 30 ianuarie 2014 (JO L 28, p. 2) și prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 147/2015 al Consiliului din 30 ianuarie 2015 (JO L 26, p. 3), în măsura în care aceste acte se aplică reclamantului

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Domnul Fahed Mohamed Sakher Al Matri suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.


(1)  JO C 359, 7.12.2013.