22.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 305/27


2016 m. birželio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Al Matri/Taryba

(Byla T-545/13) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise - Priemonės, taikomos asmenims, atsakingiems už valstybės lėšų pasisavinimą, ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti, sąrašas - Ieškovo pavardės įtraukimas - Nepakankamas faktinis pagrindas - Fakto klaida - Teisės klaida - Nuosavybės teisė - Laisvė užsiimti verslu - Proporcingumas - Teisė į gynybą - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Pareiga motyvuoti))

(2016/C 305/36)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Kataras), atstovaujamas baristerių M. Lester ir B. Kennelly, advokato G. Martin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bishop ir I. Gurov

Dalykas

Prašymas panaikinti, pirma, 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 28, p. 62), įgyvendinamą 2013 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimu 2013/409/BUSP (OL L 204, p. 52), 2014 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimu 2014/49/BUSP (OL L 28, p. 38) ir 2015 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimu (BUSP) 2015/157 (OL L 26, p. 29), ir, antra, 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 31, p. 1), įgyvendinamą 2013 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 735/2013 (OL L 204, p. 23), 2014 m. sausio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 81/2014 (OL L 28, p. 2) ir 2015 m. sausio 30 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/147 (OL L 26, p. 3), tiek, kiek šie aktai taikomi ieškovui.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Fahed Mohamed Sakher Al Matri padengia savo ir Europos Sąjungos Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 359, 2013 12 7.