22.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 305/27


Presuda Općeg suda od 30. lipnja 2016. – Al Matri protiv Vijeća

(Predmet T-545/13) (1)

((„Zajednička vanjska i sigurnosna politika - Mjere ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu - Mjere protiv osoba odgovornih za pronevjeru javnih financijskih sredstava i povezanih osoba i subjekata - Zamrzavanje financijskih sredstava - Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora - Uvrštavanje imena tužitelja - Nedostatna činjenična osnova - Pogreška koja se tiče činjenica - Pogreška koja se tiče prava - Pravo vlasništva - Sloboda poduzetništva - Proporcionalnost - Prava obrane - Pravo na djelotvornu sudsku zaštitu - Obveza obrazlaganja”))

(2016/C 305/36)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (zastupnici: M. Lester i B. Kennelly, barristers, i G. Martin, odvjetnik)

Tuženik: Vijeće Europske unije (zastupnici: M. Bishop i I. Gurov, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje, s jedne strane, Odluke Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu (SL L 28, str. 62.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 6., str. 188.), koja je stupila na snagu Provedbenom odlukom Vijeća 2013/409/ZVSP od 30. srpnja 2013. (SL L 204., str. 52.), Odlukom Vijeća 2014/49/ZVSP od 30. siječnja 2014. (SL L 28, str. 38.), kao i Odlukom Vijeća (ZVSP) 2015/157 od 30. siječnja 2015. (SL L 26, str. 29.), i, s druge strane, Uredbe Vijeća (EU) br. 101/2011 od 4. veljače 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu (SL L 31, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 8., str. 248.) koja je stupila na snagu Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 735/2013 od 30. srpnja 2013. (SL L 204, str. 23.), Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 81/2014 od 30. siječnja 2014. (SL L 28, str. 2.) i Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 147/2015 od 30. siječnja 2015. (SL L 26, str. 3.), u mjeri u kojoj se ti akti primjenjuju na tužitelja.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Fahed Mohamed Sakher Al Matri snosit će vlastite troškove kao i troškove Vijeća Europske unije.


(1)  SL C 359, 7. 12. 2013.