22.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 305/27


Rozsudek Tribunálu ze dne 30. června 2016 – Al Matri v. Rada

(Věc T-545/13) (1)

(„Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Omezující opatření přijatá proti určitým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Tunisku - Opatření přijatá vůči osobám odpovědným za zneužívání státních prostředků a vůči osobám a subjektům s nimi spojeným - Zmrazení finančních prostředků - Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje - Zařazení žalobcova jména na seznam - Nedostatečný skutkový základ - Skutkový omyl - Právní omyl - Právo vlastnit majetek - Svoboda podnikání - Proporcionalita - Právo na obhajobu - Právo na účinnou soudní ochranu - Povinnost uvést odůvodnění“)

(2016/C 305/36)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Katar) (zástupci: M. Lester a B. Kennelly, barristers, a G. Martin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bishop a I. Gurov, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 28, s. 62), provedeného prováděcím rozhodnutím Rady 2013/409/SZBP ze dne 30. července 2013 (Úř. věst. L 204, s. 52), rozhodnutím Rady 2014/49/SZBP ze dne 30. ledna 2014 (Úř. věst. L 28, s. 38) a rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/157 ze dne 30. ledna 2015 (Úř. věst. L 26, s. 29), a dále na zrušení nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku (Úř. věst. L 31, p. 1), provedeného prováděcím nařízením Rady (EU) č. 735/2013 ze dne 30. července 2013 (Úř. věst. L 204, p. 23), prováděcím nařízením Rady (EU) č. 81/2014 ze dne 30. ledna 2014 (Úř. věst. L 28, p. 2) a prováděcím nařízením Rady (EU) č. 147/2015 ze dne 30. ledna 2015 (Úř. věst. L 26, p. 3), v rozsahu, v němž se tyto akty týkají žalobce.

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Fahed Mohamed Sakher Al Matri ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.


(1)  Úř. věst. C 359, 7.12.2013.