15.1.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 13/32


Tožba, vložena 10. novembra 2010 – Comunidad Autónoma de Galicia proti Komisiji

(Zadeva T-520/10)

()

2011/C 13/62

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Španija) (zastopnika: S. Martínez Lage in H. Brokelmann, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga tožeče stranke

Sklep N 178/2010 z dne 29. septembra 2010, s katerim se odobri nadomestilo za javne storitve proizvajalcem električne energije v Španiji, naj se razglasi za ničen.

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Sklep, ki se izpodbija v tem postopku je enak sklepu iz zadeve T-484/10 Gas Natural FENOSA SDG proti Komisiji.

Tožeča stranka v podporo tožbenim predlogom navaja te razloge:

Kršitev procesnih pravic, zagotovljenih s členom 108(2) PDEU in členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, (1) ker Komisija ni začela formalnega postopka preiskave, kar mora storiti vedno, ko obstajajo resni dvomi o skladnosti preverjane pomoči s skupnim trgom.

Kršitev člena 106(2) PDEU, ker nista izpolnjena pogoja nujnosti in sorazmernosti, ki ju ta določba določa za odobritev zadevne pomoči, ki so jo dodelili španski organi kot nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica zagotavljanja javne storitve.

Kršitev člena 34 PDEU, ker je zadevna pomoč ukrep z enakim učinkom, ki v skladu s členom 36 PDEU ne more biti upravičen z nujnostjo zagotavljanja oskrbe z električno energijo.

Zadevna pomoč se v nasprotju s členom 8(1) Uredbe Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (2) neustrezno akumulira s pomočjo, ki je bila industriji premoga odobrena v obdobju 2008–2010, s čimer se resno izkrivlja konkurenca v sektorju električne energije v nasprotju z določbami člena 4(d) in (e) te uredbe.

Kršitev členov 11, 191 in 3 PDEU, ker po mnenju tožeče stranke v izpodbijanem sklepu niso upoštevane njegove škodljive posledice za okolje.

Nazadnje tožeča stranka zatrjuje poseg v lastninsko pravico, ki jo varuje člen 17 Listine EU o telemjnih pravicah.


(1)  UL L 83, str. 1.

(2)  UL L 205, str. 1.