10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/9


Tožba, vložena 12. julija 2016 – Anheuser-Busch Inbev in Ampar/Komisija

(Zadeva T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Anheuser-Busch Inbev (Bruselj, Belgija) in Ampar (Leuven, Belgija) (zastopniki: A. von Bonin, O. Brouwer in A. Haelterman, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

za nično razglasi Odločbo Komisije z dne 11. januarja 2016 o shemi državnih pomoči glede oprostitve presežnega dobička SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

Komisiji naloži plačilo stroškov tožeče stranke v skladu s členom 134 Poslovnika Splošnega sodišča, vključno s stroški katerega koli intervenienta.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeči stranki navajata štiri razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog je napačna uporaba prava in očitno napačna presoja pri opredelitvi zadevnega ukrepa državne pomoči in njeni opredelitvi za pomoč v smislu člena 1(d) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 107 PDEU.

2.

Drugi tožbeni razlog je napačna uporaba prava in napačna uporaba člena 107(1) PDEU pri ugotovitvi, da je sistem prilagoditev za presežne dobičke državna pomoč.

3.

Tretji tožbeni razlog je očitno napačna presoja pri opredelitvi skupin kot prejemnikov zatrjevane pomoči in kršitev načela zakonitosti ter člena 16(1) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

4.

Četrti tožbeni razlog je kršitev načel pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj in dobrega upravljanja.