10.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 371/9


Tužba podnesena 12. srpnja 2016. – Anheuser-Busch Inbev i Ampar protiv Komisije

(Predmet T-370/16)

(2016/C 371/11)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Anheuser-Busch Inbev (Bruxelles, Belgija) i Ampar (Leuven, Belgija) (zastupnici: A. von Bonin, O. Brouwer i A. Haelterman, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Odluku Europske komisije od 11. siječnja 2016. o programu državne potpore o izuzeću od oporezivanja viška dobiti SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN);

naloži Komisiji snošenje tužiteljevih troškova u skladu s člankom 134. Poslovnika Općeg suda, uključujući i troškove eventualnih intervenijenata.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelji u prilog tužbi iznose četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i očitoj pogrešci u ocjeni pri identifikaciji navodne mjere državne potpore i njezine kvalifikacije kao programa potpore u smislu članka 1. točke (d) Uredbe br. 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 107. UFEU-a.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i pogrešnoj primjeni članka 107. stavka 1. UFEU-a time što je utvrđeno da sustav prilagodbi oporezivanja viška dobiti predstavlja državnu potporu.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni pri identificiranju grupa kao korisnika navodne potpore i povredi načela zakonitosti i članka 16. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU) br. 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela pravne sigurnosti, zaštite legitimnih očekivanja i dobre uprave.