ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 27

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
27 januari 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2015/C 027/01

Meddelande till registrerade personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2015/108 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

 

Europeiska kommissionen

2015/C 027/02

Eurons växelkurs

2

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2015/C 027/03

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik – flygfrakt och flygpost

3

2015/C 027/04

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ändring av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

3

2015/C 027/05

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Upphävande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

4


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 027/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

7


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV