ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

58. vuosikerta
27. tammikuu 2015


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2015/C 027/01

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 36/2012, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/108

1

 

Euroopan komissio

2015/C 027/02

Euron kurssi

2

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2015/C 027/03

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan nojalla laadittu komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen – lentorahti ja -posti

3

2015/C 027/04

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

3

2015/C 027/05

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden poistaminen ( 1 )

4


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2015/C 027/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7456 – Imerys / S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7509 – OBI / Brico Business Cooperation) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

7


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI