ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.070.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 70

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 56
9 ta' Marzu 2013


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 070/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Atti preparatorji

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2013/C 070/02

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta’ investiment (CON/2012/103)

2


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 070/03

Rata tal-kambju tal-euro

9

2013/C 070/04

Opinjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar ftehimiet ristrettivi u pożizzjonijiet dominanti mogħtija fil-laqgħa tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2012 dwar abbozz ta' deċiżjoni fil-każ COMP/39.966 – Switchgear Iżolati bil-Gass (Multi) – Rapportatur: L-Irlanda

10

2013/C 070/05

Rapport Finali tal-Uffiċjal tas-Seduta – COMP/39.966 – Switchgear Iżolati bil-Gass (adozzjoni mill-ġdid ta' multi)

11

2013/C 070/06

Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ġunju 2012 li temenda d-Deċiżjoni C(2006) 6762 finali tal-24 ta’ Jannar 2007 li tirrigwarda proċedura skont l-Artikolu 81 tat-Trattat tal-KE (issa l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea) u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE sal-punt li kienet indirizzata lil Mitsubishi Electric Corporation u lil Toshiba Corporation (Kawża COMP/39.966 – Switchgear Iżolat bil-Gass – Multi) (notifikata bid-dokument numru C(2012) 4381)  (1)

12

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2013/C 070/07

Proċedura nazzjonali Portugiża għall-allokazzjoni ta’ drittijiet limitati tat-traffiku tal-ajru

14

2013/C 070/08

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (1)

26

2013/C 070/09

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (1)

27


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Bank Ewropew tal-Investiment

2013/C 070/10

Sejħa għal proposti – It-Tieni Tournament tal-Innovazzjoni Soċjali tal-IBEI

28

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 070/11

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata (1)

29

2013/C 070/12

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2013/C 070/13

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 50(2)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

31


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT