27.8.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 252/27


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Ġunju 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — il-Portugall) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues vs Companhia de Seguros Zurich SA

(Kawża C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 288, 23.10.2010.