27.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 252/27


2011 m. birželio 6 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Maria de Jesus Barbosa Rodrigues prieš Companhia de Seguros Zurich SA

(Byla C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Proceso kalba: portugalų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 288, 2010 10 23.