ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
20 Σεπτεμβρίου # 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Επιτροπή

2006/C 226/1

Ισοτιμίες του ευρώ

1

2006/C 226/2

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( 1 )

2

2006/C 226/3

Αποδεικτικό παραλαβής των επιστολών που αφορούν την ηχορύπανση στον αερολιμένα του Zaventem

4

2006/C 226/4

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M. 4357 — Bridgepoint/Dorna) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

5

2006/C 226/5

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4341 — FCC/Alpine) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

6

2006/C 226/6

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP) ( 1 )

7

2006/C 226/7

Διαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές ( 1 )

8

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

19 Σεπτεμβρίου 2006

(2006/C 226/01)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2654

JPY

ιαπωνικό γιεν

148,81

DKK

δανική κορόνα

7,4613

GBP

λίρα στερλίνα

0,67320

SEK

σουηδική κορόνα

9,1740

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5903

ISK

ισλανδική κορόνα

88,89

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2735

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5765

CZK

τσεχική κορόνα

28,488

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

273,47

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6961

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9598

RON

ρουμανικό λέι

3,5308

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,58

SKK

σλοβακική κορόνα

37,472

TRY

τουρκική λίρα

1,8590

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6802

CAD

καναδικό δολάριο

1,4201

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8526

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,9091

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0079

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 204,79

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,3359

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0426

HRK

κροατικό κούνα

7,4175

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 588,53

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,659

PHP

πέσο Φιλιππινών

63,390

RUB

ρωσικό ρούβλι

33,9340

THB

ταϊλανδικό μπατ

47,142


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/2


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(2006/C 226/02)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθ. ενίσχυσης

XS 3/03

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

Ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

The Foundation Programme of the Carbon Trust: Consultancy (Πρόγραμμα ίδρυσης του Carbon Trust: Παροχή συμβουλών)

Νομική βάση

Environmental Protection Act 1990 and Science and Technology Act 1965

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Για το μέσο διάδοσης στην αγορά προβλέπεται συνολική δαπάνη 1,5 εκατ. GBP για το 2002-2003.

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μέσου διάδοσης στην αγορά θα τύχει της κατά κατηγορία απαλλαγής de minimis και αυτής για την εκπαίδευση. Προβλέπεται η αποστολή παραλλήλων πληροφοριών σχετικά με την τελευταία. Η χρήση της κατά κατηγορία απαλλαγής θα εξαρτηθεί από την αντίδραση στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η ανωτέρω χρηματοδότηση αναφέρεται στην πλήρη χρηματοδότηση που χορηγείται δυνάμει όλων των κατά κατηγορία απαλλαγών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του μέσου διάδοσης στην αγορά.

Η ενίσχυση δεν θα υπερβεί τις 250 000 GBP ανά επιχείρηση

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Με βάση την απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ΜΜΕ το καθεστώς θα χορηγήσει αποκλειστικά ενισχύσεις που προορίζονται για την παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ. Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης δεν θα υπερβεί το 50 % των εξόδων παροχής συμβουλών

Ημερομηνία εφαρμογής

10.1.2003

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2005

Στόχος της ενίσχυσης

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου, μέσω της στήριξης τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής άνθρακα κατά μήκος της καινοτόμου αλυσίδας.

Ο κύριος στόχος του μέσου για τη διάδοση στην αγορά είναι να αντιμετωπισθούν οι μη τεχνολογικοί και μη χρηματοοικονομικοί φραγμοί στην υιοθέτηση νέων και αναδυομένων τεχνολογιών μέσω μικρών σχεδίων.

Η ενισχυόμενη παροχή συμβουλών θα βοηθήσει μία ή περισσότερες ΜΜΕ σε ενέργειες σχετικές με τις εκπομπές άνθρακα που δεν εμπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητές τους. Ένα παράδειγμα θα ήταν η σύνταξη έκθεσης εμπειρογνωμόνων για τις δυνατότητες εμπορίας των εκπομπών, ή έκθεσης διαχειριστικού/νομικού/φορολογικού χαρακτήρα για τον τρόπο κατάρτισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Άλλο παράδειγμα θα ήταν μία έκθεση για όμιλο ΜΜΕ (που θα οργάνωνε ενδεχομένως εμπορική ένωση) σχετικά με τους φραγμούς στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως ενεργειακής μέτρησης

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς — με την επιφύλαξη των τομέων που διέπονται από άλλους ειδικούς κανόνες

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Peter Shortt

Foundation Programme Director

The Carbon Trust

9th/10th Floor

3 Clements Inn

London WC2A 2AZ

United Kingdom

Άλλες πληροφορίες

Η διαχείριση του καθεστώτος από το Carbon Trust θα υπόκειται στην εποπτεία του βρετανικού υπουργείου περιβάλλοντος, διατροφής και υποθέσεων της υπαίθρου («DEFRA») και, εάν είναι αναγκαίο, των αρμοδίων διοικήσεων της Σκοτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας


Αριθ. ενίσχυσης

XS 34/06

Κράτος μέλος

Κάτω Χώρες

Περιφέρεια

Gelderland

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Selman Transporten B.V.

Νομική βάση

Verordening (EG) nr. 70/2001, in het bijzonder de overwegingen 4 en 13, en artikelen 1 en 4 jo. de Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II (MI&I-regeling), in het bijzonder de artikelen 1.1 onder c en 1.1 onder d.

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

3 248 EUR — εφάπαξ ενίσχυση

Συνολικό κόστος του σχεδίου: 34 609,40 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

7,5 % του επενδυτικού κόστους σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού.

30 % του κόστους συμβούλων για καινοτομίες εντός της επιχείρησης.

Ημερομηνία εφαρμογής

21.2.2006

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

29 Νοεμβρίου 2004 έως και τις 30 Ιουνίου 2006 (η ενίσχυση χορηγήθηκε μετά από διαδικασία ένστασης)

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία και υπηρεσίες συμβούλων για καινοτομίες εντός της επιχείρησης

Οικείος οικονομικός τομέας

Τομέας των μεταφορών

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nederland


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/4


Αποδεικτικό παραλαβής των επιστολών που αφορούν την ηχορύπανση στον αερολιμένα του Zaventem

(2006/C 226/03)

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε περισσότερες από ογδόντα επιστολές σχετικά με την ηχορύπανση στον βελγικό αερολιμένα του Zaventem.

2.

Με κύριο μέλημα να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση στους ενδιαφερόμενους και να τους τηρεί ενήμερους, παράλληλα δε να εξοικονομήσει διοικητικά μέσα, η Επιτροπή δημοσιεύει το παρόν αποδεικτικό παραλαβής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm

3.

Επειδή από την εξέταση των ανωτέρω επιστολών δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση διατάξεων του κοινοτικού περιβαλλοντικού δίκαιου από πλευράς Βελγίου και, ειδικότερα, της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (1), δεν δικαιολογείται να καταχωριστούν οι επιστολές αυτές ως καταγγελίες. Το πόρισμα της αξιολόγησης των επιστολών δημοσιεύθηκε, στη γαλλική και στην ολλανδική γλώσσα, στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm


(1)  ΕΕ L 189 της 18.7.2002, σ. 12 έως 25.


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/5


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M. 4357 — Bridgepoint/Dorna)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2006/C 226/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 και σε ακολουθία μιας παραπομπής δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», ΗΒ) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Dorna Sports, S. L. («Dorna», Ισπανία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Bridgepoint: επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο,

για την Dorna: οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με διάφορους αγώνες μοτοσικλέτας, συγκεκριμένα το MotoGP της FIM, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Supercross, το ισπανικό πρωτάθλημα Road Racing και το βρετανικό πρωτάθλημα Superbike.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M. 4357 — Bridgepoint/Dorna. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/6


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4341 — FCC/Alpine)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2006/C 226/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 11 Αυγούστου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση FCC Construccion S.A., που ελέγχεται από τον όμιλο FCC («FCC», Ισπανία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου πλήρη έλεγχο της επιχείρησης Alpine Holding GmbH («Alpine», Αυστρία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την FCC: υπηρεσίες, κατασκευές και τσιμέντο,

για την Alpine: υπηρεσίες, κατασκευές και τσιμέντο.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4341 — FCC/ALPINE. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J- 70

B-104900 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/7


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP)

(2006/C 226/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 25 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32006M4229. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


20.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 226/8


Διαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές

(2006/C 226/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37, ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή

Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσμία «Status quo» τριών μηνών (2)

2006/0430/NL

Διάταγμα περί τροποποίησης του εκτελεστικού διατάγματος του νόμου περί λιπασμάτων και του διατάγματος περί χρήσης λιπασμάτων (μεταφορά του νόμου περί λιπασμάτων του 1947 και του διατάγματος περί ποιότητας και χρήσης λοιπών οργανικών λιπασμάτων)

10.11.2006

2006/0431/FIN

Τροποποίηση των οδηγιών Β5 «Κατασκευές από κυψελωτό σκυρόδεμα» του φινλανδικού κώδικα κατασκευών

13.11.2006

2006/0432/FIN

Τροποποίηση των οδηγιών του φινλανδικού κώδικα κατασκευών B8 «Κατασκευές από τούβλα»

13.11.2006

2006/0433/F

Σχέδιο διατάγματος σχετικά με την απαγόρευση από την 1η Ιανουαρίου 2010 μη βιοαποδομήσιμων πλαστικών σακουλών ταμείου μίας χρήσης

15.11.2006

2006/0434/F

Σχέδιο απόφασης σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής και χονδρικής διανομής των φαρμακούχων ζωοτροφών

15.11.2006

2006/0435/F

Σχέδιο διατάγματος περί καθορισμού των όρων υγιεινής και καταλληλότητας προς τήρηση κατά την πρακτική της «δερματοστιξίας με δερματική διάρρηξη» και της διάτρησης και περί τροποποίησης του κώδικα δημόσιας υγείας (κανονιστικές διατάξεις)

15.11.2006

2006/0436/F

Σχέδιο απόφασης σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής προϊόντων δερματοστιξίας

15.11.2006

2006/0437/F

Σχέδιο διατάγματος περί καθορισμού των κανόνων παραγωγής, συσκευασίας και εισαγωγής και του εθνικού συστήματος επιτήρησης των προϊόντων δερματοστιξίας και περί τροποποίησης του κώδικα δημόσιας υγείας (κανονιστικές διατάξεις)

15.11.2006

2006/0438/F

Σχέδιο απόφασης περί καθορισμού των όρων υγιεινής και καταλληλότητας προς τήρηση κατά την εφαρμογή των τεχνικών δερματοστιξίας μέσω δερματικής διάρρηξης και σωματικής διάτρησης

15.11.2006

2006/0439/F

Σχέδιο απόφασης περί καθορισμού των όρων υγιεινής προς τήρηση για την πρακτική διάτρησης πτερυγίου αυτιού και πτερυγίου μύτης με την τεχνική πιστολιού διάτρησης αυτιού

15.11.2006

2006/0440/F

Σχέδιο απόφασης σχετικά με τους τρόπους συσκευασίας και αποθήκευσης των απορριμμάτων που παράγονται από την πρακτική δερματοστιξίας μέσω δερματικής διάρρηξης και της σωματικής διάτρησης

15.11.2006

2006/0441/F

Σχέδιο απόφασης περί καθορισμού του καταλόγου των ουσιών που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη σύνθεση των προϊόντων δερματοστιξίας

15.11.2006

2006/0442/NL

Κανονισμός της Υπουργού Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και Διαχείρισης των Υδάτων που περιέχει κανόνες σχετικά με τον περιοδικό έλεγχο των ταξιμέτρων.

17.11.2006

2006/0443/SI

Κανονισμός σχετικά με τις διαστάσεις και τα βάρη των οχημάτων στην οδική κυκλοφορία

17.11.2006

2006/0444/I

Σχέδιο υπουργικής απόφασης περί διατάξεων σχετικά με την έγκριση και την εγκατάσταση συστημάτων τα οποία είναι κατάλληλα για τη μείωση της μάζας των σωματιδιακών ρύπων που εκπέμπουν οι κινητήρες ντίζελ για αυτοκίνηση των κατηγοριών M1 και N1

20.11.2006

2006/0445/I

Σχέδιο υπουργικής απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 217 της 29ης Απριλίου 2006 περί: «Τροποποίησης του κανονισμού σχετικά με τα λιπάσματα»

20.11.2006

2006/0446/D

Τέταρτος κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού περί βαθμονόμησης

20.11.2006

2006/0448/I

Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των αυτόνομων περιφερειών και επαρχιών του Trento και του Bolzano σχετικά με τις μεταβατικές παρεκκλίσεις για την παραγωγή τυριών από αγελαδινό γάλα με περίοδο ωρίμασης τουλάχιστον 60 ημερών βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852 και 853/2004

20.11.2006

2006/0449/I

Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των αυτόνομων περιφερειών και επαρχιών του Trento και του Bolzano σχετικά με τις προσαρμογές για την παραγωγή τυριών με περίοδο ωρίμασης τουλάχιστον 60 ημερών από γάλα αιγοπροβάτων και τις παρεκκλίσεις για το γάλα που παράγεται κατά τη θερινή περίοδο βοσκής σε ορεινές περιοχές σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852 και 853/2004

20.11.2006

2006/0450/I

Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και των αυτόνομων περιφερειών και επαρχιών του Trento και του Bolzano σχετικά με ειδικές παρεκκλίσεις, μεταβατικούς κανόνες και γενικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις σφαγής

20.11.2006

Η Επιτροπή υπενθυμίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά με την υπόθεση C 194-94 (Συλ. Ι, σ. 2201), σύμφωνα με την οποία το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (πρώην οδηγία 83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι οι ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρμογή των εθνικών τεχνικών προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της 1.10.1986, σ. 4).

Έτσι, εφόσον δε τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρμοστες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κοινοποίησης, απευθυνθείτε στην:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Τμήμα C3

B-1049 Bρυξέλλες

e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Δείτε επίσης την ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις αυτές, μπορείτε να απευθύνεστε στις εθνικές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/ΕΚ

ΒΕΛΓΙΟ

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

(Ποιότητα και ασφάλεια

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία για την οικονομία, τις ΜΜΕ, τις μεσαίες τάξεις και την ενέργεια)

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Mme Pascaline Descamps

Τηλ.: (32-2) 277 80 03

Φαξ: (32-2) 277 54 01

Ηλ. ταχ.: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Γενικό ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be

Ιστοχώρος: http://www.mineco.fgov.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Mr Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Τηλ.: (420) 224 90 71 23

Φαξ: (420) 224 91 49 90

Ηλ. ταχ.: chloupek@unmz.cz

Ms Lucie Růžičková

Τηλ.: (420) 224 90 71 39

Φαξ: (420) 224 90 71 22

Ηλ. ταχ.: ruzickova@unmz.cz

Γενικό ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz

Ιστοχώρος: http://www.unmz.cz

ΔΑΝΙΑ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

(Δανική υπηρεσία Επιχειρίσεων και Στέγασης)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (ή DK-2100 Copenhagen OE)

Mr Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Τηλ.: (45) 35 46 63 66 (απευθείας)

Ηλ. ταχ.: bbc@ebst.dk

Ms Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Τηλ.: (45) 35 46 62 87 (απευθείας)

Φαξ: (45) 35 46 62 03

Ηλ. ταχ.: bij@ebst.dk

Ms Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Τηλ.: (45) 35 46 63 35 (απευθείας)

Ηλ. ταχ.: phe@ebst.dk

Κοινή ταχυδρομική θυρίδα για τα μηνύματα κοινοποίησης — noti@ebst.dk

Ιστοχώρος: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας)

Referat EA3

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Frau Christina Jäckel

Τηλ.: (49-30) 20 14 63 53

Φαξ.: (49-30) 20 14 53 79

Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de

Ιστοχώρος: http://www.bmwa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Τηλ.: (372-6) 25 64 05

Φαξ: (372-6) 31 30 29

Ηλ. ταχ.: karl.stern@mkm.ee

Γενικό ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee

Ιστοχώρος: http://www.mkm.ee

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Μεσογείων 119

GR-101 92 Αθήνα

Τηλ.: (30) 21 06 96 98 63

Φαξ: (30) 21 06 96 91 06

ΕΛΟΤ

Αχαρνών 313

GR-111 45 Αθήνα

Ms Evangelia Alexandri

Τηλ.: (30) 21 02 12 03 01

Φαξ: (30) 21 02 28 62 19

Ηλ. ταχ.: alex@elot.gr

Γενικό ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr

Ιστοχώρος: http://www.elot.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres «Ágora»

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Sr. Angel Silván Torregrosa

Τηλ.: (34) 913 79 83 32

Sra Esther Pérez Peláez

Τεχνικός Σύμβουλος

Ηλ. ταχ.: esther.perez@ue.mae.es

Τηλ.: (34) 913 79 84 64

Φαξ: (34) 913 79 84 01

Γενικό ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

ΓΑΛΛΙΑ

Délégation interministérielle aux normes

Dipartimento per le imprese

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mme Suzanne Piau

Τηλ.: (33) 1 53 44 97 04

Φαξ: (33) 1 53 44 98 88

Ηλ. ταχ.: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mme Françoise Ouvrard

Τηλ.: (33) 1 53 44 97 05

Φαξ: (33) 1 53 44 98 88

Ηλ. ταχ.: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Γενικό ηλ. ταχ.: d9834.france@industrie.gouv.fr

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

NSAI

(Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ιρλανδίας)

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Mr Tony Losty

Τηλ.: (353-1) 807 38 80

Φαξ: (353-1) 807 38 38

Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie

Ιστοχώρος: http://www.nsai.ie/

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

(Υπουργείο των Δραστηριοτήτων Παραγωγής

Γενική Διεύθυνση ανάπτυξης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας

Τεχνική επιθεώρηση της βιομηχανίας — Γραφείο F1)

Via Molise 2

I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia

Τηλ.: (39) 06 47 05 22 05

Φαξ: (39) 06 47 88 78 05

Ηλ. ταχ.: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sig. Enrico Castiglioni

Τηλ.: (39) 06 47 05 26 69

Φαξ: (39) 06 47 88 78 05

Ηλ. ταχ.: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Γενικό ηλ. ταχ.: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Ιστοχώρος: http://www.attivitaproduttive.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Τηλ.: (357-22) 40 93 10

Φαξ: (357-22) 75 41 03

Mr Antonis Ioannou

Τηλ.: (357-22) 40 94 09

Φαξ: (357-22) 75 41 03

Ηλ. ταχ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Γενικό ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Ιστοχώρος: http://www.cys.mcit.gov.cy

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Τηλ.: (371) 701 32 30

Φαξ: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Τηλ.: (371) 701 32 36

Τηλ.: (371) 701 30 67

Φαξ: (371) 728 08 82

Ηλ. ταχ.: zanda.liekna@em.gov.lv

Γενικό ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ms Daiva Lesickiene

Τηλ.: (370-5) 270 93 47

Φαξ: (370-5) 270 93 67

Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt

Ιστοχώρος: http://www.lsd.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

(Κρατική υπηρεσία ενέργειας)

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann

Τηλ.: (352) 46 97 46 1

Φαξ: (352) 22 25 24

Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu

Ιστοχώρος: http://www.see.lu

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15

H-1880

Mr Zsolt Fazekas

Leading Councillor

Ηλ. ταχ.: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Τηλ.: (36-1) 374 28 73

Φαξ: (36-1) 473 16 22

Ηλ. ταχ.: notification@gkm.gov.hu

Ιστοχώρος: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

ΜΑΛΤΑ

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Τηλ.: (356) 21 24 24 20

Τηλ.: (356) 21 24 32 82

Φαξ: (356) 21 24 24 06

Ms Lorna Cachia

Ηλ. ταχ.: lorna.cachia@msa.org.mt

Γενικό ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt

Ιστοχώρος: http://www.msa.org.mt

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Υπουργείο Οικονομικών

Φορολογική υπηρεσία/Βόρειο τελωνείο

Ομάδα «ειδικής αντιμετώπισης πελατών»

Κεντρική υπηρεσία εισαγωγών και εξαγωγών

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Dhr. Ebel van der Heide

Τηλ.: (31-50) 523 21 34

Mw. Hennie Boekema

Τηλ.: (31-50) 523 21 35

Mw. Tineke Elzer

Τηλ.: (31-50) 523 21 33

Φαξ: (31-50) 523 21 59

Γενικό ηλ. ταχ.:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας)

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Frau Brigitte Wikgolm

Τηλ.: (43-1) 711 00 58 96

Φαξ: (43-1) 715 96 51 ή (43-1) 712 06 80

Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at

Ιστοχώρος: http://www.bmwa.gv.at

ΠΟΛΩΝΙΑ

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Ms Barbara H. Kozłowska

Τηλ.: (48-22) 693 54 07

Φαξ: (48-22) 693 40 25

Ηλ. ταχ.: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Ms Agata Gągor

Τηλ.: (48-22) 693 56 90

Γενικό ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Instituto Portugês da Qualidade

(Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας)

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Sra Cândida Pires

Τηλ.: (351) 212 94 82 36 ή 81 00

Φαξ: (351) 212 94 82 23

Ηλ. ταχ.: c.pires@mail.ipq.pt

Γενικό ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt

Ιστοχώρος: http://www.ipq.pt

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Ms Vesna Stražišar

Τηλ.: (386-1) 478 30 41

Φαξ: (386-1) 478 30 98

Ηλ. ταχ.: contact@sist.si

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ms Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Τηλ.: (421-2) 52 49 35 21

Φαξ: (421-2) 52 49 10 50

Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας)

Υποδοχή επισκεπτών:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

και

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Ταχυδρομική διεύθυνση:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Ms Leila Orava

Τηλ.: (358-9) 16 06 46 86

Φαξ: (358-9) 16 06 46 22

Ηλ. ταχ.: leila.orava@ktm.fi

Ms Katri Amper

Τηλ.: (358-9) 16 06 46 48

Γενικό ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Ιστοχώρος: http://www.ktm.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ

Kommerskollegium

(Εθνικός Φορέας Εμπορίου)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ms Kerstin Carlsson

Τηλ.: (46-8) 690 48 82 ή (46-8) 690 48 00

Φαξ: (46-8) 690 48 40 ή (46-8) 30 67 59

Ηλ. ταχ.: kerstin.carlsson@kommers.se

Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se

Ιστοχώρος: http://www.kommers.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

(Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας

Διεύθυνση 2 — πρότυπα και τεχνικοί κανονισμοί)

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Mr Philip Plumb

Τηλ.: (44-20) 72 15 14 88

Φαξ: (44-20) 72 15 13 40

Ηλ. ταχ.: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk

Ιστοχώρος: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

(Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ)

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ms Adinda Batsleer

Τηλ.: (32-2) 286 18 61

Φαξ: (32-2) 286 18 00

Ηλ. ταχ.: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma

Τηλ.: (32-2) 286 18 71

Φαξ: (32-2) 286 18 00

Ηλ. ταχ.: tri@eftasurv.int

Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Ιστοχώρος: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

(ΕΖΕΣ

Τμήμα αγαθών

Γραμματεία ΕΖΕΣ)

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Ms Kathleen Byrne

Τηλ.: (32-2) 286 17 49

Φαξ: (32-2) 286 17 42

Ηλ. ταχ.: kathleen.byrne@efta.int

Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Ιστοχώρος: http://www.efta.int

ΤΟΥΡΚΙΑ

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Υφυπουργείο εξωτερικού εμπορίου

Γενική Διεύθυνση τυποποίησης για το εξωτερικό εμπόριο

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

Mr Mehmet Comert

Τηλ.: (90-312) 212 58 98

Φαξ: (90-312) 212 87 68

Ηλ. ταχ.: comertm@dtm.gov.tr

Ιστοχώρος: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Έτος — αριθμός καταχώρισης — κράτος μέλος που θεσπίζει τα σχέδια.

(2)  Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν μπορεί να εκδοθεί.

(3)  Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ μέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.

(4)  Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες συνδεόμενων με φορολογικά ή δημοσιονομικά μέτρα, κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

(5)  Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.