11/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

114


32005R1084


L 177/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1084/2005 AL COMISIEI

din 8 iulie 2005

de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CEE) Nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (1), în special articolul 19,

întrucât:

(1)

La 1 ianuarie 2005, la expirarea Acordului OMC privind produsele textile și confecțiile, contingentele aplicate importurilor de produse textile și confecții au fost eliminate pentru membrii OMC.

(2)

La 13 decembrie 2004, înainte de liberalizarea contingentelor, Comunitatea a introdus prin Regulamentul (CE) nr. 2200/2004 al Consiliului (2) un sistem de supraveghere pentru 35 de categorii de produse textile vizate de procesul de liberalizare.

(3)

Alineatul (242) din Raportul grupului de lucru pentru aderarea Republicii Populare Chineze (3) (China) la OMC (clauza de salvgardare specifică privind produsele textile) a introdus posibilitatea aplicării unor măsuri de salvgardare specifice privind exporturile chineze de produse textile. Aceasta prevede că, în cazul în care un membru OMC consideră că importurile de produse textile de origine chineză amenință să împiedice, prin dezorganizarea pieței, desfășurarea normală a comerțului cu aceste produse, membrul OMC poate solicita consultări cu China în vederea atenuării sau evitării unei astfel de dezorganizări a pieței.

(4)

Prin Regulamentul (CE) nr. 138/2003 (4), Consiliul a inserat articolul 10a în Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 pentru a transpune alineatul (242) din Raportul grupului de lucru în legislația comunitară.

(5)

La 6 aprilie 2005, Comisia a adoptat orientările privind aplicarea articolului 10a din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 cu privire la clauza de salvgardare specifică produselor textile (orientări).

(6)

Comisia Europeană a solicitat și a avut consultări cu China, în conformitate cu alineatul (242) din Raportul grupului de lucru pentru aderarea Chinei la OMC și în conformitate cu articolul 10a din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 pentru categoriile de produse cu privire la care se considera că importurile originare din China amenință să împiedice, prin dezorganizarea pieței, desfășurarea normală a comerțului. Aceste consultări s-au încheiat la 10 iunie 2005 și au permis găsirea unei soluții reciproc avantajoase pentru 10 categorii de produse. Rezultatul consultărilor se regăsește în Memorandumul de înțelegere privind exportul unor produse textile și confecțiilor chinezești către Uniunea Europeană, încheiat între Comisia Europeană și Ministerul Comerțului al Republicii Populare Chineze din aceeași dată.

(7)

Memorandumul de înțelegere reglementează importurile în Comunitate originare din China pentru următoarele 10 categorii de produse: categoria 2 (țesături din bumbac), categoria 4 (tricouri), categoria 5 (pulovere), categoria 6 (pantaloni), categoria 7 (bluze), categoria 20 (lenjerie de pat), categoria 26 (rochii), categoria 31 (sutiene), categoria 39 (lenjerie de masă și de bucătărie) și categoria 115 (fire de in sau de ramie). Codurile vamale corespunzătoare sunt prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

(8)

Comisia consideră că din cauza existenței sau amenințării cu dezorganizarea pieței, importurile de origine chineză a acestor categorii împiedică desfășurarea normală a comerțului în sensul alineatului (242) din Raportul grupului de lucru pentru aderarea Republicii Populare Chineze la OMC și în conformitate cu articolul 10a din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93, din următoarele motive.

(9)

Importurile din categoria 2 (țesături din bumbac) originare din China au crescut în volum cu 71 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 124 % din nivelul de alertă menționat în orientări (nivelul de alertă). Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut ușor, cu 4 %, în aceeași perioadă. Cu toate acestea, prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 21 % (conform datelor de supraveghere a importului), mult mai rapid decât prețul mediu al altor țări (-2 % conform datelor Eurostat pentru perioada ianuarie-martie). Situația este mult mai acută în ceea ce privește importurile de produse de la subcategoria 2A (țesături tip „denim”), având în vedere că în primul trimestru din 2005, importurile din China au crescut cu 102 % în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004, în timp ce importurile totale au crescut cu 15 % iar prețurile unitare medii au scăzut cu 20 %.

(10)

Importurile din categoria 4 (tricouri) originare din China au crescut în volum cu 199 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 197 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 24 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 37 %.

(11)

Importurile din categoria 5 (pulovere) originare din China au crescut în volum cu 530 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 194 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 14 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 42 %.

(12)

Importurile din categoria 6 (pantaloni) originare din China au crescut în volum cu 413 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 312 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 18 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 14 %.

(13)

Importurile din categoria 7 (bluze) originare din China au crescut în volum cu 256 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 207 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 4 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 30 %.

(14)

Importurile din categoria 20 (lenjerie de pat) originare din China au crescut în volum cu 158 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 107 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 6 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 34 %.

(15)

Importurile din categoria 26 (rochii) originare din China au crescut în volum cu 219 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 212 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 1 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 2 % conform sistemului de supraveghere. Cu toate acestea, cifrele efective Eurostat pentru primul trimestru indică o scădere importantă a prețurilor de 42 %.

(16)

Importurile din categoria 31 (sutiene) originare din China au crescut în volum cu 110 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 145 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 6 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 37 %.

(17)

Importurile din categoria 39 (lenjerie de masă și de bucătărie) originare din China au crescut în volum cu 64 % în primele patru luni ale anului 2005, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 110 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 10 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a scăzut cu 39 %.

(18)

Importurile din categoria 115 (fire din in sau ramie) originare din China au crescut în volum cu 55 % în primele patru luni ale anului 2005 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2004. Această creștere aduce importurile din această categorie la 150 % din nivelul de alertă. Importurile din această categorie, din toate țările, au crescut cu 40 % în aceeași perioadă. Prețul mediu al importurilor de origine chineză a rămas stabil (a crescut cu 3 % conform cifrelor din sistemul de supraveghere sau a rămas neschimbat conform Eurostat). Cu toate acestea, trebuie remarcat că prețul unitar mediu al importurilor de origine chineză este mai puțin de jumătate decât cel practicat de producătorii Comunității.

(19)

Nivelurile de import pentru produse textile și confecțiile provenind din China și alte aranjamente de punere în aplicare prevăzute în memorandumul de înțelegere trebuie să fie transpuse în Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

(20)

Articolul 27 din anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 trebuie modificat pentru a detalia dispozițiile privind transmiterea datelor de către statele membre în cadrul sistemului de supraveghere statistică a posteriori pentru anumite produse textile.

(21)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 trebuie modificat în consecință.

(22)

Regulamentul intră în vigoare în a treia zi de la data publicării, pentru a asigura punerea rapidă în aplicare a memorandumului de înțelegere.

(23)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru textile instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și V la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 2005.

Pentru Comisie

Peter MANDELSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 275, 8.11.1993, p. 3. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 930/2005 al Comisiei (JO L 162, 23.6.2005, p. 1).

(2)  JO L 374, 22.12.2004, p. 1.

(3)  Document WT/MIN(01)3 din 10 noiembrie 2001.

(4)  JO L 23, 28.1.2003, p. 1.


ANEXĂ

1.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

ȚĂRI EXPORTATOARE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

 

Belarus

 

China

 

Rusia

 

Serbia

 

Ucraina

 

Uzbekistan

 

Vietnam”

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Produsele textile enumerate în tabelele C și D fac obiectul unui sistem de supraveghere statistică a posteriori. Acest sistem de supraveghere trebuie administrat în conformitate cu regimul stabilit la articolul 308d din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (1). După punerea în liberă circulație a produselor, autoritățile competente ale statelor membre comunică Comisiei, dacă este posibil săptămânal, dar nu mai târziu de a douăsprezecea zi a fiecărei luni pentru luna precedentă, cantitățile totale importate și valoarea acestora, menționându-se data punerii în liberă circulație a produselor, originea produselor și numărul de ordine. Aceste informații indică codul din Nomenclatura Combinată și, după caz, subdiviziunile TARIC, categoria produselor cărora acestea le aparțin și, după caz, unitățile suplimentare necesare pentru acest cod din nomenclatură. Formatul acestor informații trebuie să fie compatibil cu sistemul de supraveghere administrat de Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală.

(b)

articolul 28 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Acest număr este compus din următoarele elemente:

două litere pentru identificarea țării exportatoare, după cum urmează:

Belarus = BY

China = CN

Serbia = XS

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN

două litere pentru identificarea statului membru sau grupului de state membre de destinație, după cum urmează:

=

AT

=

Austria

=

BL

=

Benelux

=

CY

=

Cipru

=

CZ

=

Republica Cehă

=

DE

=

Republica Federală Germania

=

DK

=

Danemarca

=

EE

=

Estonia

=

GR

=

Grecia

=

ES

=

Spania

=

FI

=

Finlanda

=

FR

=

Franța

=

GB

=

Regatul Unit

=

HU

=

Ungaria

=

IE

=

Irlanda

=

IT

=

Italia

=

LT

=

Lituania

=

LV

=

Letonia

=

MT

=

Malta

=

PL

=

Polonia

=

PT

=

Portugalia

=

SE

=

Suedia

=

SI

=

Slovenia

=

SK

=

Slovacia

un număr format dintr-o cifră pentru identificarea anului contingentar sau a anului de înregistrare a exporturilor, în cazul produselor enumerate în tabelul A din prezenta anexă, care corespunde ultimei cifre a anului respectiv, de exemplu: «5» pentru 2005 și «6» pentru 2006;

un număr format din două cifre pentru identificarea biroului emitent din țara exportatoare;

un număr format din cinci cifre care urmează consecutiv de la 00001 la 99999, alocat statului membru de destinație.;”

(c)

tabelul B se înlocuiește cu următorul text:

„Țările și categoriile supuse sistemului de supraveghere

Țara terță

Grupa

Categoria

Unitate

China

I A

1

tone

3

tone

din care 3a

tone

ex 20

tone

I B

8

1 000 bucăți

II A

9

tone

22

tone

23

tone

II B

12

1 000 perechi

13

1 000 bucăți

14

1 000 bucăți

15

1 000 bucăți

16

1 000 bucăți

17

1 000 bucăți

28

1 000 bucăți

29

1 000 bucăți

78

tone

83

tone

III A

35

tone

III B

97

tone

IV

117

tone

118

tone

122

tone

V

136 A

tone

156

tone

157

tone

159

tone

163

tone”

3.

Anexa 5 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

LIMITE CANTITATIVE COMUNITARE

(a)   Aplicabile pentru anul 2005

(Descrierea completă a mărfurilor este prezentată în anexa I)

Țara terță

Categoria

Unitatea

Limite cantitative comunitare

2005

Belarus

GRUPA I A

 

 

1

tone

1 585

2

tone

5 100

3

tone

233

GRUPA I B

 

 

4

1 000 bucăți

1 600

5

1 000 bucăți

1 058

6

1 000 bucăți

1 400

7

1 000 bucăți

1 200

8

1 000 bucăți

1 110

GRUPA II A

 

 

9

tone

363

20

tone

318

22

tone

498

23

tone

255

39

tone

230

GRUPA II B

 

 

12

1 000 perechi

5 958

13

1 000 bucăți

2 651

15

1 000 bucăți

1 500

16

1 000 bucăți

186

21

1 000 bucăți

889

24

1 000 bucăți

803

26/27

1 000 bucăți

1 069

29

1 000 bucăți

450

73

1 000 bucăți

315

83

tone

178

GRUPA III A

 

 

33

tone

387

36

tone

1 242

37

tone

463

50

tone

196

GRUPA III B

 

 

67

tone

339

74

1 000 bucăți

361

90

tone

199

GRUPA IV

 

 

115

tone

87

117

tone

1 800

118

tone

448

Serbia (2)

GRUPA I A

 

 

1

tone

 

2

tone

 

2a

tone

 

3

tone

 

GRUPA I B

 

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA II A

 

 

9

tone

 

GRUPA II B

 

 

15

1 000 bucăți

 

16

1 000 bucăți

 

GRUPA III B

 

 

67

tone

 

Vietnam (3)

GRUPA I B

 

 

4

1 000 bucăți

 

5

1 000 bucăți

 

6

1 000 bucăți

 

7

1 000 bucăți

 

8

1 000 bucăți

 

GRUPA II A

 

 

9

tone

 

20

tone

 

39

tone

 

GRUPA II B

 

 

12

1 000 perechi

 

13

1 000 bucăți

 

14

1 000 bucăți

 

15

1 000 bucăți

 

18

tone

 

21

1 000 bucăți

 

26

1 000 bucăți

 

28

1 000 bucăți

 

29

1 000 bucăți

 

31

1 000 bucăți

 

68

tone

 

73

1 000 bucăți

 

76

tone

 

78

tone

 

83

tone

 

GRUPA III A

 

 

35

tone

 

41

tone

 

GRUPA III B

 

 

10

1 000 perechi

 

97

tone

 

GRUPA IV

 

 

118

tone

 

GRUPA V

 

 

161

tone

 

(b)   Aplicabile pentru anii 2005, 2006 și 2007

(Descrierea completă a mărfurilor este prezentată în anexa I)

Țara terță

Categoria

Unitatea

Limite cantitative comunitare

De la 11 iunie la 31 decembrie 2005 (4)

2006

2007

China

GRUPA IA

 

 

 

 

2 (inclusiv 2a)

tone

26 217

61 948

69 692

GRUPA I B

 

 

 

 

4

1 000 bucăți

150 985

540 204

594 225

5

1 000 bucăți

68 974

199 704

219 674

6

1 000 bucăți

104 045

348 072

382 880

7

1 000 bucăți

24 761

80 493

88 543

GRUPA II A

 

 

 

 

20

tone

6 451

15 795

17 770

39

tone

5 521

12 349

13 892

GRUPA II B

 

 

 

 

26

1 000 bucăți

7 959

27 001

29 701

31

1 000 bucăți

96 086

225 692

248 261

GRUPA IV

 

 

 

 

115

tone

1 911

4 740

5 214


(1)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 883/2005 (JO L 148, 11.6.2005, p. 5).”;

(2)  Restricțiile cantitative pentru Serbia nu se aplică în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Serbia privind comerțul cu produse textile (JO L 90, 8.4.2005, p. 36). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(3)  Restricțiile cantitative pentru Vietnam sunt suspendate în temeiul Acordului între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind accesul pe piață (JO L 75, 22.3.2005, p. 35). Comunitatea Europeană își rezervă dreptul de a aplica din nou restricții cantitative în anumite condiții.

(4)  Mărfurile importate în Comunitate și expediate înainte de 11 iunie 2005, dar prezentate în vederea punerii în liberă circulație la acea dată sau ulterior, nu se supun limitelor cantitative. Autorizațiile de import pentru aceste produse se acordă automat și fără limite cantitative de către autoritățile competente ale statelor membre pe baza dovezii corespunzătoare, cum ar fi conosamentul și prezentarea unei declarații semnate de importator că aceste mărfuri au fost expediate către Comunitate înainte de acea dată. Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93, importurile în Comunitate de produse expediate înainte de 11 iunie 2005 sunt, de asemenea, puse în liberă circulație cu prezentarea unui document de supraveghere emis în conformitate cu articolul 10a alineatul (2a) din Regulamentul (CEE) nr. 3030/93.

Autorizațiile de import pentru mărfurile expediate spre Comunitate între 11 iunie și 12 iulie 2005 se acordă automat și nu pot fi refuzate pe motiv că nu mai există cantități disponibile în cadrul limitelor cantitative ale anului 2005. Cu toate acestea, importurile tuturor mărfurilor expediate începând cu 11 iunie 2005 vor fi imputate asupra limitelor cantitative pentru anul 2005.

Acordarea autorizațiilor de import nu necesită prezentarea licențelor de export corespunzătoare pentru mărfurile expediate înainte ca China să pună în aplicare sistemul de acordare a licențelor de export (20 iulie 2005).

Cererile de licențe de import, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament pentru mărfurile care au fost expediate între 11 iunie și 19 iulie 2005 (inclusiv) trebuie prezentate autorităților competente ale statelor membre cel târziu la 15 august 2005.”