2.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 73/20


Cerere de înființare a popririi introdusă la 12 ianuarie 2015 – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Comisia Europeană

(Cauza C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (reprezentant: J. Steyt, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile reclamantelor

declararea prezentei cereri introductive admisibile și fondate;

În consecință:

cu titlu principal, autorizarea reclamantei să mențină și să înființeze poprirea deja aplicată și să aplice alte popriri în favoarea Uniunii Europene/Comisiei Europene pe toate sumele, fondurile, valorile sau obiectele în general pe care le posedă sau le va poseda, le are în proprietate sau le va avea în proprietate, care îi aparțin sau îi revin cu orice titlu și din orice motiv Republicii Democratice Congo;

cu titlu subsidiar, autorizarea reclamantei să mențină și să înființeze poprirea deja aplicată și să aplice alte popriri în favoarea Uniunii Europene/Comisiei Europene pe toate sumele, fondurile, valorile sau obiectele în general pe care le posedă sau le va poseda, le are în proprietate sau le va avea în proprietate, care îi aparțin sau îi revin în temeiul unui contract de drept privat Republicii Democratice Congo;

În orice caz:

obligarea Uniunii Europene la suportarea tuturor cheltuielilor aferente procedurii.