2.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 73/20


Verzoek om verlof tot het leggen van derdenbeslag ingediend op 12 januari 2015 — La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Europese Commissie

(Zaak C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (vertegenwoordiger: J. Steyt, avocat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het onderhavige verzoek ontvankelijk en gegrond verklaren;

bijgevolg:

primair, verzoekster toestaan het al gelegde executoriaal derdenbeslag te handhaven en voor te zetten en onder de Europese Unie/Europese Commissie ander executoriaal derdenbeslag te leggen op alle bedragen, gelden, waarden of voorwerpen die deze heeft of zal hebben of verschuldigd is of verschuldigd zal zijn en die op grond van om het even welke titel en op om het even welke grond toebehoren of toekomen aan de Democratische Republiek Congo;

subsidiair, verzoekster toestaan het al gelegde executoriaal derdenbeslag te handhaven en voor te zetten en onder de Europese Unie/Europese Commissie ander executoriaal derdenbeslag te leggen op alle bedragen, gelden, waarden of voorwerpen die deze heeft of zal hebben of verschuldigd is of verschuldigd zal zijn en die op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst toebehoren of toekomen aan de Democratische Republiek Congo;

in alle gevallen:

de Europese Unie te verwijzen in alle kosten van en uitgaven voor de procedure.