25.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 186/27


2011 m. kovo 28 d. pareikštas ieškinys byloje Transports Schiocchet — Excursions prieš Tarybą ir Komisiją

(Byla T-203/11)

2011/C 186/51

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, Prancūzija), atstovaujama advokato É. Deshoulières

Atsakovės: Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Priteisti solidariai iš Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 8 372 483 eurų bendrovės SARL Transport Schiocchet — Excursions patirtai žalai atlyginti;

nuspręsti, kad prie taip priteistos sumos turi būti pridėtos palūkanos pagal teisės aktuose numatytą palūkanų normą, skaičiuotinos nuo dienos, kai Europos Komisijai pranešta apie preliminarų reikalavimą dėl žalos atlyginimo;

nurodyti Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Komisijai padengti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, remiantis Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsniu.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su tuo, kad buvo pažeista teisė būti išklausytam teismo ir ypač Europos Sąjungos organų pareiga numatyti asmenims galimybę veiksmingai ginti savo teises Europos Sąjungos teisės aktuose asmenims pripažįstamų teisių pažeidimo atveju. Ieškovė remiasi, pirma, valstybėms narėms ir vežėjams, kurie nelinkę laikytis Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 684/92 nustatytos leidimų išdavimo tvarkos, skirtų sankcijų nebuvimu ir, antra, kompensavimo vežėjams, kurie laikosi šios leidimų išdavimo tvarkos, režimo nebuvimu.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su SESV 94–SESV 96 straipsnių pažeidimu, nes Komisija turėjo patikrinti, ar Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 684/92 (1) taikomas tinkamai, veiksmingai nustatyti ūkio subjektus, kurie nesilaikė reglamente numatytos leidimų išdavimo tvarkos, ir panaikinti dėl reglamento taikymo atsiradusią diskriminaciją. Ieškovė nurodo, kad Komisija nesiėmė būtinų priemonių dėl šio reglamento vykdymo, nepaisant to, kad ieškovė pateikė kelis skundus šiuo klausimu, dėl kurių Komisija turėjo žinoti apie situaciją. Toks atsakovės neveikimas, kai ji iš tiesų žinojo apie ieškovei nepalankią situaciją, yra rimtas ir akivaizdus pareigų nevykdymas, o tai lemia pakankamai akivaizdų SESV94–SESV 96 straipsnių pažeidimą.


(1)  1992 m. kovo 16 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL L 74, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 306).