14.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 98/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2016 – TVR Automotive v. SMHV – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Asia T-781/14) (1)

((Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin TVR ENGINEERING rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aiempi yhteisön kuviomerkki TVR - Suhteellinen hylkäysperuste - Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2016/C 098/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: J. Crespo Carrillo)

Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Fabio Cardoni (Milano, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 8.9.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 2532/2013-4), joka koskee TVR Automotive Ltd:n ja Fabio Cardonin välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

TVR Automotive Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 26, 26.1.2015.