24.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 88/1


Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU

Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora

(Besedilo velja za EGP)

2012/C 88/01

Datum sprejetja odločitve

16.12.2011

Referenčna številka državne pomoči

SA.32603 (11/N)

Država članica

Italija

Regija

Naziv (in/ali ime upravičenca)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Pravna podlaga

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Sektorski razvoj, varstvo okolja

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

 

Načrtovani letni izdatki 25,7 milijona EUR

 

Skupni znesek načrtovane pomoči 25,7 milijona EUR

Intenzivnost

37 %

Trajanje

2011–2012

Gospodarski sektorji

Železniški promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Drugi podatki

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sl.htm