24.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 88/1


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2012/C 88/01

Datum přijetí rozhodnutí

16.12.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.32603 (11/N)

Členský stát

Itálie

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Právní základ

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rozvoj odvětví, Ochrana životního prostředí

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 25,7 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 25,7 mil. EUR

Míra podpory

37 %

Délka trvání programu

2011–2012

Hospodářská odvětví

Železniční doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm