10.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 362/10


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 20. oktobra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal in Northern Ireland – Združeno kraljestvo) – Department of the Environment for Northern Ireland proti Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

(Zadeva C-474/10) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Direktiva 2001/42/ES - Člen 6 - Določitev organa za posvetovanje o okoljskih vplivih izvajanja načrtov in programov - Možnost, da posvetovalni organ izvaja načrte ali programe - Obveznost imenovanja ustreznega organa - Podrobna pravila za obveščanje organov in javnosti ter posvetovanje z njimi)

2011/C 362/14

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal in Northern Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Department of the Environment for Northern Ireland

Tožene stranke: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Court of Appeal in Northern Ireland – Razlaga člena 6, od (2) do (4), Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 157) – Določitev organa za posvetovanje o okoljskih vplivih izvajanja načrtov in programov – Podrobna pravila za obveščanje organov in javnosti ter posvetovanje z njimi

Izrek

1.

V okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, člen 6(3) Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje ne določa, da je treba v smislu te določbe oblikovati ali določiti drug posvetovalni organ, če je znotraj organa, ki je običajno pristojen in določen za posvetovanje na področju okolja, funkcionalna ločenost organizirana tako, da ima upravni organ znotraj nje dejansko samostojnost, kar še zlasti pomeni, da ima svoja administrativna sredstva in svoje osebje in lahko tako opravlja naloge, ki so posvetovalnemu organu dodeljene v smislu člena 6(3) te direktive, in predvsem da lahko objektivno poda mnenje glede načrta ali programa, ki ga sprejema organ, s katerim je povezan.

2.

Člen 6(2) Direktive 2001/42 je treba razlagati tako, da ta ne določa, da morajo biti roki, v katerih bi organi, ki so bili določeni, in javnost, ki jo ali bi jo lahko to zadevalo v smislu odstavkov 3 in 4 tega člena, lahko izrazili svoje mnenje glede osnutka načrta ali programa in glede okoljskega poročila, natančno določeni z nacionalno zakonodajo, s katero je prenesena ta direktiva, in zato ta določba ne nasprotuje temu, da organ, ki izvaja načrt ali program, določi te roke za vsak primer posebej. Vendar v tem primeru ta člen 6(2) določa, da za posvetovanje teh organov in javnosti o osnutku načrta ali o danem programu zadostuje ustrezno določen rok, ki jim daje dejansko priložnost, da dovolj zgodaj izrazijo svoje mnenje glede tega osnutka načrta ali programa in glede okoljskega poročila tega načrta ali programa.


(1)  UL C 13, 15.1.2011.