ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CA2012.037.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 37A

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
10. veebruar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 037A/01

Teade Euroopa Keskkonnaameti (Kopenhaagen) tegevdirektori vaba ametikoha kohta (palgaaste AD 14) — KOM/2012/10325

1


Ülevaade ELT C-seeria A-osas avaldatud konkursiteadetest

Allpool on esitatud loetelu käesoleva aasta C-seeria A-osas avaldatust.

Kui ei ole märgitud teisiti, on ELTd trükitud kõigis keeltes.

8

(DA/EL/HU/IT/MT/PL)

10

 

17

(LT)

20

(EN)

22

(DE/EN/FR)

27

 

30

(FR)

31

(ES)

37

 

ET