ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.CA2012.037.cze

Úřední věstník

Evropské unie

C 37A

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
10. února 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2012/C 037A/01

Výběrové řízení na místo výkonného ředitele/ředitelky (třída AD 14) Evropské agentury pro životní prostředí, Kodaň – KOM/2012/10325

1


PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÝCH V ŘADĚ C A ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU

Níže najdete seznam Úředních věstníků řady C A publikovaných v tomto roce.

Pokud není uvedeno jinak, jsou Úřední věstníky publikovány ve všech jazykových verzích.

8

(DA/EL/HU/IT/MT/PL)

10

 

17

(LT)

20

(EN)

22

(DE/EN/FR)

27

 

30

(FR)

31

(ES)

37

 

CS