1990L0539 — PL — 01.01.2010 — 017.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 15 października 1990 r.

w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych

(90/539/EWG)

(Dz.U. L 303, 31.10.1990, p.6)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r.

L 343

74

22.12.2009