1.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/5


Hotărârea Tribunalului din 17 octombrie 2012 — Evropaïki Dynamiki/Curtea de Justiție

(Cauza T-447/10) (1)

(Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii de mentenanță, dezvoltare și susținere cu privire la aplicațiile informatice - Respingerea ofertelor reclamantei și atribuirea contractelor unui alt ofertant - Criterii de selecție - Criterii de atribuire - Obligația de motivare - Răspundere extracontractuală)

2012/C 373/08

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atena, Grecia) (reprezentanți: N. Korogiannakis și M. Dermitzakis, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentant: T. Lefèvre, agent)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Curții de Justiție din 12 iulie 2010 de respingere a ofertei prezentate de reclamantă în procedura de cerere de ofertă CJ 7/09 pentru mentenanța, dezvoltarea și susținerea cu privire la aplicații informatice (JO 2009/S 217-312293), precum și a deciziei de atribuire a contractelor respective ofertanților reținuți și, pe de altă parte, o cerere de despăgubire.

Dispozitivul

1.

Anulează decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 iulie 2010 de respingere a ofertelor prezentate de Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE în cadrul procedurii de cerere de ofertă CJ 7/09 din 11 noiembrie 2009 pentru mentenanța, dezvoltarea și susținerea cu privire la aplicații informatice, și de atribuire a contractelor altor ofertanți

2.

Respinge în rest acțiunea.

3.

Obligă Curtea de Justiție la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 346, 18.12.2010.