1.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 373/5


A Törvényszék 2012. október 17-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Bíróság

(T-447/10. sz. ügy) (1)

(Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzés - Közbeszerzési eljárás - Informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló szolgáltatásnyújtás - A felperes ajánlatainak elutasítása és a szerződések más ajánlattevőknek odaítélése - Kiválasztási szempontok - Az odaítélés szempontjai - Indokolási kötelezettség - Szerződésen kívüli felelősség)

2012/C 373/08

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) (képviselők: N. Korogiannakis és M. Dermitzakis ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: T. Lefèvre meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Egyfelől a Bíróság 2010. július 12-i azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes által az informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló, 2009. november 11-i CJ 7/09. nyilvántartási számú nyílt ajánlati felhívás (HL 2009/S 217-312293) keretében az 1. és a 2. rész tekintetében benyújtott ajánlatot, valamint a Bíróság valamennyi ezzel kapcsolatos határozatát, ideértve azt, amelyben az egyes szerződéseket a nyertes ajánlattevőknek ítélte oda, másfelől kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Bíróságának, az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE által az informatikai alkalmazások fenntartására, fejlesztésére és támogatására irányuló, 2009. november 11-i CJ 7/09. nyilvántartási számú nyílt ajánlati felhívás keretében benyújtott ajánlatát elutasító, és az egyes szerződéseket más ajánlattevőknek odaítélő 2010. július 12-i határozatát.

2.

A Törvényszék a keresetet azt ezt meghaladó részében elutasítja.

3.

A Törvényszék a Bíróságot kötelezi az eljárás költségeinek viselésére.


(1)  HL C 346., 2010.12.18.