7.7.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 155/33


2007. május 7-én benyújtott kereset – ThyssenKrupp kontra Bizottság

(T-150/07. sz. ügy)

(2007/C 155/61)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ThyssenKrupp AG (Duisburg és Essen, Németország) (képviselők: M. Klusmann, és S. Thomas, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

semmisítse meg a megtámadott határozatot a felperest érintő részében;

másodlagosan csökkentse megfelelően a felperesre a határozatban egyetemlegesen kiszabott bírság összegét;

kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a 2007. február 21-i COMP/E-1/38.823 – PO/Elevators and Escalators ügyben hozott C(2007) 512. végleges bizottsági határozatot támadja. A megtámadott határozatban a felperessel és más vállalkozásokkal szemben liftek és mozgólépcsők Belgiumban, Németországban, Luxemburgban és Hollandiában való beépítése és karbantartása kapcsán létrejött kartellben való részvétel miatt bírságot szabtak ki. A Bizottság álláspontja szerint az érintett vállalkozások megsértették az EK 81. cikket.

Keresete megalapozására a felperes az alábbi jogalapokat adja elő:

a Bizottság a felrótt helyi jogsértés államok közötti jelentőségének hiánya miatti hatáskörének hiánya;

a ne bis in idem elvének megsértése, mivel a Bizottság az eljárás megindítása előtt a belgiumi, luxemburgi és holland nemzeti kartellhatóságok által a felperesnek adott amnesztiahatározatokat figyelmen kívül hagyta;

a felperes leányvállalatával való egyetemleges felelősségének hiánya, mivel ő maga nem vett részt a jogsértésekben, leányvállalatai jogilag és gazdaságilag függetlenek, valamint hiányzik a felelősség felperesre való kiterjesztésének ténybeli jogalapja;

a kiindulási összegek aránytalansága a bírság összegének kiszámítása során a ténylegesen érintett piaci volumenhez képest;

az elrettentő szorzó aránytalansága, mivel az jelentősen eltér a hasonló, ugyanabban az időben eldöntött esetekben, hasonló nagyságú más vállalkozásokkal szemben alkalmazott bánásmódtól;

a visszaesőkre kiszabott pótlék igazoltságának hiánya a bírság összegének kiszámítása során az előző bírságok hozzászámítása vonatkozásában elkövetett joghiba miatt;

az 1/2003/EK rendelet (1) 23. cikke (2) bekezdésének megsértése, amennyiben a bírságot, tekintettel a vállalkozás éves üzleti forgalma 10 %-ával egyenlő felső határra, csak az érintett leányvállalatok üzleti forgalma alapján kellett volna kiszámítani

a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló közlemény (2) jogilag hibás alkalmazása, mivel a felperes mind a négy országban nyújtott együttműködésének többletértékét nem vették elegendő mértékben figyelembe.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás, 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).

(2)  A kartell ügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló bizottsági közlemény (HL 2002., C 45., 3. o.).