ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 207

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
30. august 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2006/C 207/1

Euroens vekselkurs

1

2006/C 207/2

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

2

2006/C 207/3

Statsstøtte — Polen — Statsstøtte C 32/2006 (ex N 179/2006) — Omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 ( 1 )

5

2006/C 207/4

Uddrag af en afgørelse om en saneringsforanstaltning truffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter

11

2006/C 207/5

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4362 — voestalpine/K + N/Euroshipping) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

12

2006/C 207/6

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4378 — Providence/Caudwell Group) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Kommissionen

30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/1


Euroens vekselkurs (1)

29. august 2006

(2006/C 207/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2808

JPY

japanske yen

149,54

DKK

danske kroner

7,4609

GBP

pund sterling

0,67450

SEK

svenske kroner

9,2493

CHF

schweiziske franc

1,5774

ISK

islandske kroner

89,47

NOK

norske kroner

8,0425

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5763

CZK

tjekkiske koruna

28,209

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

275,42

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,9510

RON

rumænske lei

3,5292

SIT

slovenske tolar

239,59

SKK

slovakiske koruna

37,738

TRY

tyrkiske lira

1,8887

AUD

australske dollar

1,6773

CAD

canadiske dollar

1,4206

HKD

hongkongske dollar

9,9612

NZD

newzealandske dollar

1,9874

SGD

singaporeanske dollar

2,0146

KRW

sydkoreanske won

1 230,98

ZAR

sydafrikanske rand

9,1389

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,1980

HRK

kroatiske kuna

7,3220

IDR

indonesiske rupiah

11 645,67

MYR

malaysiske ringgit

4,7108

PHP

filippinske pesos

65,366

RUB

russiske rubler

34,2750

THB

thailandske bath

48,068


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/2


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2006/C 207/02)

(EØS-relevant tekst)

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Italien (Lazio)

Sag nr.: N 97/2004

Støtteordning: Støtteordning for Meccano Aeronautica S.p.A.

Formål: Miljøbeskyttelse

Retsgrundlag: Punto 1 dell'accordo stipulato dalla Regione Lazio il giorno 19 marzo 2002 presso il Comitato per L'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al recupero ambientale dell'area ex Goodyear.

Rammebeløb: 3 623 400 EUR

Støtteintensitet eller -beløb: 45 % af de støtteberettigede omkostninger

Varighed: 4 år

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Sag nr.: N 131/2005

Støtteordning: FibreSpeed-bredbåndsprojekt i Wales

Formål: Støtte til opbygning af et engrosnet, der er uafhængigt af operatører, for at udbyde mørke fibre og engroskommunikationstjenester til operatører i 14 erhvervsparker i Wales, hvor der ikke findes en sådan infrastruktur

Retsgrundlag: The project is based on the Community Support Framework (CSF) underpinning the National Development Programme (2000-2006), the Ministers and Secretaries Acts 1924 to date, and the Local Government Act 2000.

Rammebeløb: Støtten andrager højst […] (1) GBP

Støtteintensitet eller -beløb: Afhængigt af udbud

Varighed: 10-20 år efter koncessionsaftalens undertegnelse afhængigt af udbudsresultat

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Polen

Sag nr.: N 133/2006

Støtteordning: Redningsstøtte til virksomheden C. Hartwig

Formål: Landtransport

Retsgrundlag: Artykuł 56 ust. 1 poz. 2 oraz art. 56 ust. 5 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r.

Rammebeløb: Lån på 3 600 000 PLN

Varighed: Lånet tilbagebetales inden 6 måneder

Andre oplysninger: De polske myndigheder har påtaget sig at meddele en omstruktureringsplan for virksomheden C. Hartwig inden 6 måneder efter Kommissionens godkendelse af redningsstøtten.

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Sag nr.: N 142/05

Støtteordning: Program for tilskud til biler med lavt CO2-udslip

Formål: Miljøbeskyttelse (alle sektorer)

Retsgrundlag: Environmental Protection Act 1990

Rammebeløb: 21 mio. GBP

Støtteintensitet eller -beløb: Foranstaltningen udgør ikke støtte

Varighed: 3 år

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Polen

Sag nr.: N 258/2006

Titel: Silesian Trams S.A. (rescue aid)

Formål: Landtransport

Retsgrundlag: Artykuł 56 ust. 1 poz. 2 oraz art. 56 ust. 5 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 r.

Rammebeløb: Lån på over 2,4 mio. PLN

Varighed: Lånet tilbagebetales efter 6 måneder

Andre oplysninger: De polske myndigheder har forpligtet sig til at meddele en omstruktureringsplan for Silesian Trams S.A. senest seks måneder efter Kommissionens godkendelse af redningsstøtten.

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Irland

Sag nr.: N 284/2005

Støtteordning: Regionalt bredbåndsprogram — fase II og III i programmet for hovedstadsområdet (Metropolitan Area Network (MAN))

Formål: Støtte til opbygning af en åben engrosinfrastruktur, der er uafhængig af operatører (optiske fiberringe) for at tilbyde elektroniske engroskommunikationstjenester til operatører i irske byer, hvor der ikke findes en sådan infrastruktur.

Retsgrundlag: The project is based on the Community Support Framework (CSF) underpinning the National Development Programme (2000-2006), the Ministers and Secretaries Acts 1924 to date, and the Local Government Act 2000

Rammebeløb: Støtten andrager højst 170 mio. EUR (skøn)

Varighed: 15 år efter koncessionsaftalens undertegnelse

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Polen

Region: Polen

Sag nr.: N 323/06

Støtteordning: Przedsiębiorstwo Komunikacji Transportowej w Olkuszu S.A.

Formål: Redningsstøtte

Retsgrundlag: Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

Støttetype: Lån

Rammebeløb: 300 000 PLN = 75 889, 09 EUR

Varighed: Engangsforanstaltning

Erhvervssektorer: Transport

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.

Domaniewska 41

PL-02-672 Warszawa

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Ungarn

Sag nr.: N 398/2005

Støtteordning: Skattelettelser med henblik på udvikling af bredbåndstjenester

Formål: Støtte til etablering af grundlæggende detailbredbåndstjenester i visse områder af Ungarn, som ikke er dækket, og hvor der ikke er planer om dækning i den nærmeste fremtid. Tjenesterne etableres på samme niveau som i byområder.

Retsgrundlag: A 2005. évi LXXXII. törvény 31. cikkével módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. cikke, valamint a fejlesztési adókedvezményről szóló 275/2003 (XII. 24.) kormányrendelet. A kormányrendelet módosítása azt követően lép hatályba, hogy a Bizottság jóváhagyta a programot.

Støtteintensitet eller -beløb: Maksimal støtteintensitet i overensstemmelse med Ungarns regionale støttekort

Varighed: Indtil 31.12.2006

Andre oplysninger: De(n) udvalgte udbyder(e), der er klassificeret som havende en stærk markedsposition inden for detailbredbåndstjenester i det særlige geografiske område, skal sikre udenforstående operatører adgang på ikke-diskriminerende vilkår.

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Belgien (Flandern)

Sag nr.: N 467/2005 (videreførelse af støtte N 496/2004)

Titel: Statsstøtte til Den Flamske Audiovisuelle Fond

Formål: Den audiovisuelle sektor

Retsgrundlag: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds

Rammebeløb: 12 mio. EUR om året

Støtteintensitet eller -beløb: Støtte på op til 50 % af det samlede budget; i tilfælde af vanskelige film og lavbudgetfilm støtte op til højst 85 %.

Varighed: 1.1.2006-31.12.2007

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Nederlandene

Sag nr.: N 556/2005

Støtteordning: Koordinering af transport: støtte til miljøbeskyttelse og innovation i den offentlige transport

Formål: Miljøbeskyttelse, innovation

Retsgrundlag: Provinciale verordening

Rammebeløb: 3,6 mio. EUR

Støtteintensitet: fra 15 % til 95 % alt efter foranstaltningen

Varighed: 2006-2010

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


(1)  Forretningshemmelighed


30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/5


STATSSTØTTE — POLEN

Statsstøtte C 32/2006 (ex N 179/2006) — Omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(2006/C 207/03)

(EØS-relevant tekst)

Ved brev af 19. juli 2006 der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Polen, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning.

Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af dette resumé og det efterfølgende brev sende deres bemærkninger til den støtteforanstaltning, Kommissionen indleder proceduren over for, til følgende adresse:

Europa Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Statsstøtte

SPA 3, 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Disse bemærkninger vil blive videresendt til Polen. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.

RESUMÉ

I.   SAGSFORLØB

Polen anmeldte omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. den 17. marts, hvilket var omkring seks måneder, efter at Kommissionen havde besluttet ikke at gøre indsigelse mod redningsstøtte til HCM den 13. september 2005. Den 12. april 2006 bad Kommissionen Polen sende visse manglende oplysninger. Disse oplysninger blev fremsendt pr. brev af 29. maj 2006, der blev registreret den efterfølgende dag.

II.   BESKRIVELSE AF STØTTEMODTAGER OG -ORDNING

HCM er en statsejet virksomhed, der blev oprettet i 1966, og som er aktiv inden for fremstilling og metallurgisk bearbejdning af ikke-jernholdige metaller. Siden den 1. september 2005 har virksomheden været under konkursbehandling. Der er dog stadig mulighed for, at virksomheden kan indgå en akkord med kreditorerne, så den kan undgå likvidation. Der forhandles om de nærmere detaljer ved en sådan aftale.

Omstruktureringen baseres overvejende på en finansiel omstrukturering (78 % af de samlede omstruktureringsudgifter), herunder en frivillig akkord med virksomhedens kreditorer, der hovedsagelig medfører, at de væsentligste langsigtede leverandører konverterer deres tilgodehavende til aktier.

Den industrielle omstrukturering består af investering i ny teknologi, der gør det muligt for virksomheden at anvende råmaterialer på grundlag af affald og oxider, der er billigere end svovl, der er anvendt indtil nu, og miljøet vil ikke længere tager skade.

Statsstøtten består af et femårigt lån på 21,8 mio. PLN (5,5 mio. EUR), der tildeles af ARP. Efter planen skal der anvendes 10 mio. PLN til den teknologiske omstrukturering. De resterende 11,8 mio. PLN skal finansiere tilbagebetalingen af et lån, der blev udstedt garanti for som led i redningsstøtte, som blev godkendt af Kommissionen i september 2005.

III.   VURDERING

Kommissionen har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, da den tvivler på, at samtlige betingelser for godkendelse af omstruktureringsstøtte er opfyldt, især hvorvidt:

omstruktureringsplanerne vil føre til, at støttemodtageren på længere sigt bliver rentabel, da omstruktureringen overvejende er af finansiel karakter og overvejende er baseret på en akkord, der endnu ikke er aftalt. Desuden er virksomhedens økonomiske følsomhed over for valutakursudsving endnu ikke blevet løst tilfredsstillende

støttemodtagerens eget bidrag til dækningen af udgifterne til omstruktureringen er væsentligt

kompensationsforanstaltningerne er tilstrækkelige, da de kun medfører en mindskning på 0,7 % af produktionskapaciteten.

Desuden er Kommissionen for indeværende ikke overbevist om, at nedskrivningen af offentlige tilgodehavender som led i akkorden ikke indeholder statsstøtteelementer.

BREVETS ORDLYD

»Komisja pragnie poinformować Polskę, że po zbadaniu informacji przekazanych przez polskie władze w sprawie wspomnianego wyżej środka pomocy, postanowiła wszcząć procedurę przewidzianą w art. 88 ust. 2 Traktatu WE.

I.   PROCEDURA

(1)

Dnia 17 marca 2006 r. władze polskie poinformowały o pomocy na restrukturyzację Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A. (dalej zwanej »HCM«). Miało to miejsce około 6 miesięcy po tym, jak Komisja dnia 13 września 2005 r. podjęła decyzję, w której nie zgłosiła zastrzeżeń do pomocy na ratowanie HCM w formie poręczenia kredytu w kwocie 11,8 mln PLN [2,9 mln EUR (1)].

(2)

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2006 r. Komisja zwróciła się z prośbą do władz polskich o dodatkowe informacje. Polskie władze przesłały stosowne informacje w piśmie z dnia 29 maja 2006 r., zarejestrowanym następnego dnia.

II.   OPIS BENEFICJENTA I ŚRODKA POMOCY

Beneficjent

(3)

HCM jest przedsiębiorstwem państwowym utworzonym w 1966 r. Prowadzi działalność na rynku produkcji metali szlachetnych i nieżelaznych (produkcja cynku i ołowiu). W 2004 r. spółka posiadała 51 % udziału w polskim rynku rafinowanego cynku i 3 % udziału w rynku europejskim. Spółka zatrudnia około 1100 pracowników i funkcjonuje w obszarze objętym pomocą na podstawie art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu WE.

(4)

Polskie władze poinformowały, że złoża cynku i ołowiu w Polsce wyczerpią się do roku 2011, tj. do końca okresu restrukturyzacji. Od tego momentu spółka będzie zmuszona do importu niemal wszystkich surowców.

Restrukturyzacja

(5)

Dnia 1 września 2005 r. została ogłoszona przez sąd upadłość z możliwością zawarcia układu. Szczegóły układu z wierzycielami są obecnie przedmiotem negocjacji.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez polskie władze w momencie ogłoszenia upadłości, straty netto HCM wynosiły 15,6 mln PLN (3,8 mln EUR). Narastające od 2002 r. straty z działalności operacyjnej doprowadziły do poważnych problemów z płynnością i zadłużenia. W 2005 r. struktura zadłużenia była niekorzystna ze względu na wymagalność większości zobowiązań, a udział zadłużenia długoterminowego w zobowiązaniach ogółem spadł do 0,6 %.

(7)

Jako główne przyczyny problemów finansowych polskie władze podają:

a)

Straty kursowe związane z umocnieniem się złotego w stosunku do dolara amerykańskiego (26 % sprzedaży spółki jest przeznaczone na eksport). Zysk netto spółki w dużym stopniu zależy od zmian kursu walut oraz ceny cynku na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Ten pierwszy czynnik ma jednak większe znaczenie i spowodował straty spółki pomimo wzrostu ceny cynku na LME.

b)

Wzrost cen koksu, który jest jednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych przez spółkę.

(8)

Okres restrukturyzacji w przedstawionym planie restrukturyzacji to lata 2006–2011. Głównym celem restrukturyzacji jest restrukturyzacja finansowa na kwotę 77 mln PLN (18,8 mln EUR). Kwota ta pokrywa 78 % łącznych kosztów restrukturyzacji, wynoszących 98,9 mln PLN (24,1 mln EUR). Restrukturyzację zobowiązań można podzielić na dwie części.

(9)

Pierwszą część stanowi układ z wierzycielami, pozwalający spółce na odzyskanie wypłacalności. W tym celu wierzyciele posiadający należności względem HCM na kwotę 65,3 mln PLN (15,9 mln EUR) zostali podzieleni na pięć grup względem wysokości wymagalnych kwot:

(10)

Pierwsza grupa składa się z wierzycieli HCM, którym przysługują należności ze stosunków pracy. Na podstawie informacji przedstawionych przez polskie władze zobowiązania HCM w tej grupie wynoszą 0,4 mln PLN (0,1 mln EUR), z czego 32 000 PLN (7 800EUR) zostanie umorzone (7,9 % łącznej kwoty w tej grupie).

(11)

W drugiej grupie znajdują się strategiczni, wieloletni dostawcy HCM:

Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A (zwany dalej »ZABRZE«),

Zakłady Górniczo — Hutnicze BOLESŁAW S.A. (zwane dalej »BOLESŁAW«),

BOLESŁAW-RECYCLING spółka z o.o. (zwana dalej »B-R«),

Zakłady Górnicze TRZEBIONKA S.A. (zwane dalej »TRZEBIONKA«).

(12)

W przypadku tych spółek przewiduje się konwersję wierzytelności na akcje, pokrywającą zadłużenie na kwotę 37,1 mln PLN (9,1 mln EUR). Z kwoty tej proponuje się konwersję 34,3 mln PLN (8,4 mln EUR) na akcje HCM, a 2,7 mln PLN (0,7 mln EUR) wierzytelności ma zostać umorzone, co stanowi około 7,4 % łącznej kwoty zobowiązań wobec wspomnianych wyżej czterech spółek (2).

(13)

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polskie władze pierwsze trzy spółki są całkowicie własnością państwa, do którego należy też 25 % udziałów w TRZEBIONCE.

(14)

Trzecia grupa składa się z »pozostałych wierzycieli — zagranicznych dostawców materiałów cynkonośnych«. Są to:

Glencore International AG,

Trafigura Beheer B.V.,

Marc Rich + Co Investment AG,

Jean Goldschmidt International Ltd,

Remtrade Lucerne AG.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polskie władze zobowiązania w tej grupie wynoszą 3,5 mln PLN (0,85 mln EUR), z czego 0,28 mln PLN (67 000 EUR) zostanie umorzone (7,9 % łącznej kwoty w tej grupie).

(15)

W skład czwartej grupy wchodzą »pozostali wierzyciele posiadający wierzytelności powyżej 30 000 PLN, którzy nie weszli w skład grupy 2 i 3«. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polskie władze zobowiązania wobec tej grupy wynoszą 23,1 mln PLN (5,6 mln EUR), z czego 6,1 mln PLN (1,5 mln EUR) zostanie umorzone (26,5 % łącznej kwoty w tej grupie). Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polskie władze kwoty należne wierzycielom publicznym stanowią 22 % ogólnej kwoty zobowiązań wobec tej grupy.

(16)

W piątej, ostatniej grupie znajdują się »pozostali wierzyciele posiadający wierzytelności do 30 000 PLN, którzy nie weszli w skład grupy 2 i 3«. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez polskie władze zobowiązania wobec tej grupy wynoszą 3,5 mln PLN (0,85 mln EUR), z czego 0,28 mln PLN (67 000 EUR) zostanie umorzone (7,9 % łącznej kwoty w tej grupie).

(17)

Druga część restrukturyzacji finansowej to kwota 11,8 mln PLN (2,9 mln EUR), która ma zostać przeznaczona na sfinansowanie spłaty kredytu, na który w ramach pomocy w celu ratowania przedsiębiorstwa zostało udzielone poręczenie.

(18)

Pozostała część kosztów restrukturyzacji dotyczy inwestycji na restrukturyzację technologiczną. HCM planuje inwestycje w nowe technologie pozwalające spółce na wykorzystanie surowców tlenkowych i materiałów odpadowych, które są tańsze niż surowce siarczkowe wykorzystywane do tej pory i które nie będą zanieczyszczać środowiska naturalnego. Przewiduje się, że koszty te częściowo sfinansuje kredyt bankowy na kwotę 11,842 mln PLN (2,9 mln EUR), który HCM ma uzyskać na warunkach rynkowych z Deutsche Bank. Stanowisko banku w sprawie udzielenia kredytu HCM jest obwarowane licznymi warunkami (jednym z warunków jest podpisanie układu z wierzycielami).

(19)

Przewidywana jest także ograniczona restrukturyzacja majątkowa spółki, jednak jedynie w kwocie 4,3 mln PLN (1,0 mln EUR), co stanowi 4,3 % łącznych kosztów restrukturyzacji. Oprócz tego HCM przewiduje pozyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 17,33 mln PLN poprzez wykorzystanie zysków wypracowanych w okresie, gdy spółka była w trakcie postępowania upadłościowego.

(20)

HCM przewiduje redukcję mocy produkcyjnych z 86 900 ton rocznie (poziom produkcji w 2004 r.) do 86 300 ton, co stanowi redukcję o 0,7 %. W 2004 r. spółka produkowała 66 000 ton, wykorzystując 76 % swoich mocy produkcyjnych.

Środki pomocy

(21)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (zwana dalej »ARP«) zamierza udzielić spółce pożyczki na okres pięciu lat w kwocie 21,8 mln PLN (5,5 mln EUR). Rozpoczęcie spłaty jest planowane na rok po dacie udzielenia. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne i oparte na stopie referencyjnej Komisji. 10 mln PLN (2,4 mln EUR) ma zostać przeznaczone na inwestycje związane z restrukturyzacją technologiczną. Pozostałe 11,8 mln PLN (2,9 mln EUR) ma sfinansować spłatę kredytu, na który udzielono poręczenia zatwierdzonego przez Komisję we wrześniu 2005 r. jako pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa.

(22)

Władze polskie informują, że układ z wierzycielami nie zawiera elementów pomocy państwa.

III.   OCENA

1.   Pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu we

(23)

Artykuł 87 ust. 1 traktatu WE stanowi, że wszelka pomoc przyznana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek postaci, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez faworyzowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów, a także wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi, jest niezgodna z zasadami wspólnego rynku.

(24)

ARP jest agencją państwową, której celem jest wspieranie procesów transformacji w polskich przedsiębiorstwach. Zgłoszona pozyczka wiąże się zatem z użyciem zasobów państwowych i stanowi działanie państwa. Oprócz tego przyznaje korzyści spółce, redukując jej koszty. Jako spółka w trudnej sytuacji ekonomicznej HCM nie otrzymałaby na rynku finansowania na takich warunkach.

(25)

Beneficjent prowadzi działalność na rynku produkcji metali szlachetnych i nieżelaznych i eksportuje do innych państw członkowskich UE. Kryterium wpływu na wymianę handlową w obrębie Wspólnoty jest wobec tego spełnione.

(26)

Dlatego też pożyczka stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, czego władze polskie nie podważają.

(27)

Pomimo faktu, że polskie władze formalnie nie włączyły tego środka pomocy do zgłoszenia, Komisja nie może właściwie ocenić zgłoszonej pożyczki, nie uwzględniając wspomnianego układu. Zgodnie z pkt 68 i 69 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (3) (zwanych dalej »wytycznymi«) zawiadomienia o pomocy na restrukturyzację dużego lub średniego przedsiębiorstwa muszą wskazywać wszystkie inne rodzaje pomocy, jakie planuje się udzielić przedsiębiorstwu w okresie restrukturyzacji, a Komisja uwzględnia taką pomoc, dokonując oceny pomocy na restrukturyzację. W celu oceny zgłoszonego środka Komisja musi zatem wziąć pod uwagę również inne rodzaje pomocy przyznanej beneficjentowi.

(28)

W omawianym przypadku wierzyciele HCM są stronami układu mającego na celu umorzenie części długu spółki. Ponieważ część wierzycieli to przedsiębiorstwa lub instytucje publiczne, umorzenie spowoduje uzyskanie korzyści ekonomicznej przez spółkę, gdyż stanowi zgodę na utratę przychodów i wiąże się z użyciem zasobów państwowych. Jednak dany środek stanowi pomoc państwa dla celów art. 87 traktatu WE tylko jeśli jego odbiorca uzyskuje przewagę konkurencyjną, której nie uzyskałby w normalnych warunkach rynkowych (4). Komisja zauważa zamiar włączenia wierzycieli publicznych do tej grupy stron układu, która wydaje się być traktowana mniej korzystnie niż inne grupy. W szczególności wierzyciele należący do drugiej grupy, w większości należący do skarbu państwa, jako jedyni będą uczestniczyć w konwersji wierzytelności na akcje, co wpłynie na wysokość należności wobec przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Ponadto zobowiązania kredytowe TRZEBIONKI, jedynej spółki w tej grupie kontrolowanej w większości przez udziałowców prywatnych, są — w porównaniu z innymi spółkami w tej grupie — niewielkie, więc jej udział w konwersji wierzytelności na akcje nie jest dowodem na to, że zachowanie wierzycieli odpowiada warunkom rynkowym (5). Polskie władze nie przedstawiły dowodów na to, że zaproponowana kombinacja umorzenia długu i konwersji wierzytelności na akcje jest rozwiązaniem korzystnym dla tych wierzycieli oraz że, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, przewidywany zysk z akcji zostałby zaakceptowany przez prywatnego inwestora. Na obecnym etapie Komisja nie może w tej sytuacji wykluczyć, że układ zawiera dodatkowy element pomocy państwa.

2.   Wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 traktatu we

(29)

Wyłączenia opisane w art. 87 ust 2 traktatu WE nie mają zastosowania do obecnego przypadku. Co do wyłączeń na podstawie art. 87 ust. 3 traktatu WE w związku z tym, że głównym celem pomocy jest przywrócenie długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, można zastosować jedynie wyłączenia na mocy art. 87 ust. 3 lit. c), zezwalające na przyznanie pomocy państwa na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych, o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Dlatego pomoc może zostać uznana za zgodną z traktatem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE tylko wtedy, gdy spełnione zostały warunki określone w wytycznych.

2.1.   Kwalifikowanie się przedsiębiorstwa

(30)

Spółka kwalifikuje się do objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym zgodnie z prawem krajowym. W związku z tym spełnia kryteria określone w pkt 10 lit. c) wytycznych i jest przedsiębiorstwem będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych.

2.2.   Przywrócenie długoterminowej rentowności

(31)

Aby środek został uznany za zgodny z pkt 34-37 wytycznych, plan restrukturyzacji musi ustanawiać metody przywrócenia długoterminowej rentowności firmy w rozsądnym terminie. Plan taki należy przygotować w oparciu o realistyczne założenia co do przyszłych warunków działania.

(32)

Komisja ma wątpliwości co do przywrócenia długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa ze względu na to, że kondycja spółki w znacznym stopniu zależy od zmian kursu wymiany walut, a spółka nie posiada środków finansowych by zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Zabezpieczenie takie jest, zgodnie z informacjami podanymi przez polskie władze, kosztowne i będzie możliwe jedynie po podpisaniu układu z wierzycielami i przezwyciężeniu przez spółkę problemów z płynnością. Powyższa zależność jeszcze się zwiększy po wyczerpaniu w Polsce złóż cynku i ołowiu w 2011 r., kiedy spółka będzie importować niemal wszystkie wykorzystywane surowce.

(33)

Komisja stwierdza, że poza przewidywanymi inwestycjami w nowe technologie plan nie zawiera znaczących środków restrukturyzacji przemysłowej, których celem byłaby redukcja kosztów i zwiększenie efektywności. W związku z tym, w świetle pkt 17 wytycznych, nie jest pewne, czy proponowana restrukturyzacja jest wystarczająca, biorąc pod uwagę to, że jest oparta w znacznej mierze na restrukturyzacji finansowej (78 % łącznych kosztów restrukturyzacji).

(34)

Komisja stwierdza również, że przywrócenie długoterminowej rentowności wyraźnie zależy od powodzenia układu, bez którego spółka nie będzie w stanie uzyskać na rynku środków finansowych. W związku z tym Komisja oczekuje podpisania układu z wierzycielami i od tego uzależnia swoją ostateczną decyzję.

2.3.   Ograniczenie pomocy do minimum

(35)

Zgodnie z pkt 43-45 wytycznych z 2004 r. pomoc musi być ograniczona do ścisłego minimum koniecznego do przeprowadzenia restrukturyzacji firmy. Sposób przyznania pomocy nie może prowadzić do przekazania spółce środków powodujących powstanie nadwyżek gotówki, które mogłyby być wykorzystane do agresywnych, zakłócających rynek działań niezwiązanych z procesem restrukturyzacji.

(36)

Od beneficjenta pomocy oczekuje się w szczególności wniesienia do procesu restrukturyzacji znaczącego wkładu własnego z zasobów własnych lub zewnętrznych, komercyjnych źródeł finansowania. Wytyczne wskazują, że znaczna część środków finansowych na restrukturyzację musi pochodzić ze środków własnych, w tym ze sprzedaży majątku, który nie jest kluczowy dla przetrwania firmy, oraz z zewnętrznych środków finansowych uzyskanych na warunkach rynkowych.

(37)

Komisja ma wątpliwości, czy wkład własny beneficjenta jest znaczący i czy ogranicza pomoc do koniecznego minimum, oraz czy osiąga minimalny poziom 50 % łącznych kosztów restrukturyzacji.

(38)

Władze polskie podają, że beneficjent wniesie znaczny wkład w kwocie 77 mln PLN (18,8 mln EUR) w łączny koszt restrukturyzacji równy 98,9 mln PLN (24,1 mln EUR). Kwota ta obejmuje konwersję wierzytelności na akcje na kwotę 34,3 mln PLN (8,4 mln EUR), 4,3 mln PLN ze sprzedaży majątku HCM, 17,33 mln PLN (4,2 mln EUR) z nadwyżki finansowej osiągniętej w okresie po ogłoszeniu upadłości spółki, 11,842 mln PLN (2,9 mln EUR) z kredytu zaciągniętego w Deutsche Bank oraz 9,3 mln PLN (2,3 mln EUR) w postaci umorzeń na podstawie układu z wierzycielami.

(39)

Komisja stwierdza, że układ z wierzycielami wciąż jest przedmiotem negocjacji. Oprócz tego Komisja ma wątpliwości czy, po pierwsze, umorzenia mogą zostać uznane za wkład własny do restrukturyzacji ze względu na to, że umorzenie spłaty zadłużenia wnioskodawcy przez jego wierzycieli prywatnych nie może być traktowane na równi z wkładem firmy otrzymującej pomoc ze środków własnych lub ze źródeł komercyjnych, w rozumieniu pierwszego podpunktu pkt 3.2.2 iii) wytycznych (6).

(40)

Po drugie, Komisja ma wątpliwości, czy zysk z działalności operacyjnej w okresie trwania postępowania upadłościowego wobec spółki może zostać przyjęty jako wkład własny, ponieważ spółka korzystała z pomocy państwa (pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa) przed okresem restrukturyzacji, a zyski zostały wypracowane dzięki wsparciu środków będących pomocą państwa.

(41)

Wreszcie, odnośnie do kredytu z Deutsche Bank, Komisja stwierdza, że do tej pory bank przedstawił jedynie oświadczenia w sprawie udzielenia kredytu HCM obwarowane wieloma warunkami (jednym z warunków jest powodzenie układu z wierzycielami).

2.4.   Unikanie zbędnego zakłócania konkurencji

(42)

Zgodnie z pkt 38-42 wytycznych z 2004 r., należy podejmować kroki mające na celu jak największe możliwe ograniczenie negatywnych skutków pomocy dla konkurencji. Pomoc nie powinna nadmiernie zakłócać konkurencji. Zazwyczaj oznacza to ograniczenie obecności firmy na rynkach, na których działa, po zakończeniu restrukturyzacji. Obowiązkowe ograniczenie lub zmniejszenie obecności firmy na danym rynku jest czynnikiem kompensującym na korzyść konkurentów. Ograniczenie takie powinno być proporcjonalne do zakłócenia, jakie wywołała na rynku pomoc, a w szczególności do względnej pozycji firmy na rynku lub rynkach.

(43)

Zgodnie z pkt 56 wytycznych warunki udzielenia pomocy są mniej restrykcyjne, jeśli chodzi o wprowadzenie środków wyrównawczych na obszarach objętych pomocą. W analizie wpływu pomocy restrukturyzacyjnej na rynek i konkurentów Komisja weźmie pod uwagę fakt, że HCM zlokalizowana jest na obszarze objętym pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE.

(44)

Jak wspomniano w pkt 2 HCM posiada udział w rynku europejskim rzędu 3 %, co jest udziałem niewielkim, jednak nie bez znaczenia. Spółka planuje redukcję mocy produkcyjnych o mniej niż 1 %. Komisja ma wątpliwości, czy redukcja taka jest wystarczająca.

(45)

Polskie władze przekonują, że sprzedaż stołówki zakładowej, ośrodka wczasowego »Koral« w Świnoujściu oraz udziałów w spółce zależnej Eko-Prof-Med. sp. z o.o. powinna zostać uznana za środek wyrównawczy. Komisja stwierdza jednak, że środki wyrównawcze powinny, zgodnie z pkt 40, zostać zastosowane na rynku, na którym spółka prowadzi podstawową działalność produkcyjną, a prowadzenie stołówki czy działalność hotelowa do takiego rynku nie należą. Ponadto środkami koniecznymi do odzyskania rentowności nie może być ograniczenie mocy produkcyjnych lub zmniejszenie obecności na rynku dla celów oceny środków kompensujących. Powyższa sprzedaż wydaje się mieć na celu przywrócenie rentowności i pozyskanie środków na wkład własny. Dlatego też Komisja ma wątpliwości, czy środki te można uznać za wyrównawcze.

IV.   DECYZJA

(46)

W świetle powyższego Komisja postanowiła wszcząć procedurę na podstawie art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do zgłoszonych środków pomocy, uwzględniając również potencjalną pomoc państwa związaną z umorzeniem długu, ponieważ ma ona wątpliwości co do ich zgodności z zasadami wspólnego rynku.

(47)

W świetle powyższych rozważań Komisja, działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 88 ust. 2 traktatu WE, zwraca się z prośbą do władz polskich o przedstawienie wszelkich uwag, które mogą pomóc w rozstrzygnięciu pozostałych wątpliwości, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma.

(48)

Komisja zwraca się z prośbą do polskich władz o niezwłoczne przekazanie kopii niniejszego pisma beneficjentowi pomocy.

(49)

Komisja pragnie przypomnieć Polsce, że art. 88 ust. 3 traktatu WE ma skutek zawieszający, oraz zwrócić uwagę na art. 14 rozporządzenia Rady (WE) 659/1999 który stanowi, że od beneficjenta można domagać się zwrotu bezprawnie przyznanej pomocy.

(50)

Komisja pragnie przypomnieć Polsce, że poinformuje zainteresowane strony poprzez opublikowanie niniejszego pisma oraz jego streszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Poinformuje także zainteresowane strony w krajach EFTA, będących sygnatariuszami porozumienia EOG, poprzez opublikowanie obwieszczenia w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, oraz powiadomi Urząd Nadzoru EFTA poprzez wysłanie kopii niniejszego pisma. Wszystkie zainteresowane strony zostaną zaproszone do przekazania swoich uwag w terminie jednego miesiąca od daty tych publikacji.«


(1)  Wszystkie kwoty podane przez polskie władze w złotych polskich (PLN) zostały przeliczone na euro (EUR) według kursu wymiany z dnia 27 czerwca 2006 r., tj. 1 EUR = 4,1065 PLN.

(2)  Kwoty poszczególnych długów, które mają zostać zamienione na akcje to: ZABRZE — 28,9 mln PLN (7,0 mln EUR) BOLESŁAW — 3,0 mln PLN (0,7 mln EUR), B-R — 1,95 mln PLN (0,5 mln EUR), TRZEBIONKA — 0,5 mln PLN (0,12 mln EUR).

(3)  Dz. U. C 244 z 1.10.2004, str. 2.

(4)  Sprawa C-342/96 Hiszpania przeciw Komisji [1999] ECR I-2459, par. 46; Sprawa C-256/97 DMT, [1999] I-03913, par. 24, Opinia Adwokata Generalnego w sprawie C-256/97 DMT, par. 38; Sprawa T-152/99 Hamsa, par. 167.

(5)  Sprawa T-358/94 Air France przeciw Komisji [1996] ECR II-2109, par. 148-149.

(6)  Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 11 lipca 2002 r. w sprawie T-152/99, Hijos de Andrés Molina, SA (HAMSA) przeciw Komisji, par. 106.


30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/11


Uddrag af en afgørelse om en saneringsforanstaltning truffet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF af 4. april 2001 om sanering og likvidation af kreditinstitutter

(2006/C 207/04)

Hasteforanstaltning i henhold til artikel 71, stk. 2, i lov af 1992 om tilsyn med kreditsektoren

(Wet toezicht kredietwezen 1992)

Ved dekret af 5. juli 2006 udstedt af retten i Almelo på begæring af Nederlandenes centralbank 1. maj 2006 blev gyldigheden af de hasteforanstaltninger, der blev indført ved dekret af 18. november 2005 af retten i Almelo i henhold til artikel 71, stk. 2, i lov af 1992 om tilsyn med kreditsektoren, forlænget indtil 10. oktober 2006. Forlængelsen af hasteforanstaltningens gyldighed vedrører:

A/b Financiën B.V.

Iepenweg Zuid 4

7611 KZ Aadorp

Nederlandene

Registreret i handelskammeret under nr. 06043696

Registeret i Almelo

Ved dekret af 5. juli 2006 udstedt af retten i Zwolle-Lelystad på begæring af Nederlandenes centralbank 1. maj 2006 blev gyldigheden af de hasteforanstaltninger, der blev indført ved dekret af 18. november 2005 af retten i Zwolle-Lelystad i henhold til artikel 71, stk. 2, i lov af 1992 om tilsyn med kreditsektoren, forlænget indtil 10. oktober 2006. Forlængelsen af hasteforanstaltningens gyldighed vedrører:

Belba B.V.

Iepenweg Zuid 4

7611 KZ Aadorp

Nederlandene

Registreret i handelskammeret under nr. 06083372

Registeret i Schuinesloot

Administrator: Daniëls Huisman Advocaten

Mr J.A.D.M. Daniëls

Postbus 31

7601 JR Almelo

Nederlandene


30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4362 — voestalpine/K + N/Euroshipping)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 207/05)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 23. august 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved voestalpine AG (»voestalpine«, Østrig) og Kühne + Nagel International AG (»K + N«, Schweiz), gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Kühne + Nagel Euroshipping GmbH ( »Euroshipping«, Tyskland).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

voestalpine: fremstilling og forarbejdning af stålprodukter til biler, anlægsarbejder, værktøj til jernbaner og private og fremstillingsindustri

K + N: udbyder af integrerede logistikydelser, herunder luft- og søfragt og kontraktlogistik

Euroshipping: udbyder af indenlandske shippingydelser.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte transaktion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M. 4362 — voestalpine/K + N/Euroshipping sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


30.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 207/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4378 — Providence/Caudwell Group)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 207/06)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 21. august 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Providence Equity Offshore Partners V, LP (»Providence«, Cayman Øerne) der tilhører koncernen Providence Equity Partners, gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Caudwell Holdings Limited (»Caudwell Group«, Det Forenede Kongerige). Kort efter at transaktionen er gennemført, agter Providenc at videresælge en del af den erhvervede Caudwell Croup's forretningsvirksomhed i forbindelse med en relateret transaktion.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Providence: den private investeringsfond Providence Equity Partners Inc. er et verdensomspændende privat investeringsselskab med speciale i egenkapitalinvesteringer i medie- og kommunikationsselskaber

Caudwell Group: salg af mobiltelefoner og relaterede ydelser, distribution og reparation af mobiltelefoner, forsikringsprodukter og personalerekruttering

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte transaktion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4378 — Providence/Caudwell Group sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 2964301 eller 2967244) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.