24.8.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 279/36


Προσφυγή της 5ης Μαΐου 2015 — Arbuzov κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-221/15)

(2015/C 279/44)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Sergej Arbuzov (Κίεβο, Ουκρανία) (εκπρόσωπος: M. Machytková, δικηγόρος)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/364 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/119/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία, και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/357 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2015, περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) 208/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία, καθόσον τα μέτρα αυτά αφορούν τον προσφεύγοντα·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει δύο λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος ακυρώσεως αντλείται από προσβολή του δικαιώματος σε χρηστή διοίκηση

Ο προσφεύγων προβάλλει συναφώς ότι υπήρξε προσβολή του δικαιώματός του σε χρηστή διοίκηση το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 41, παράγραφος 2, στοιχεία α' και γ', του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης), καθόσον το καθού δεν προέβη, κατά την άποψη του προσφεύγοντος, σε διεξοδική και αμερόληπτη εξέταση όλων των σχετικών με την υπόθεση του προσφεύγοντος πραγματικών περιστατικών.

2.

Ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως αντλείται από προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας

Ο προσφεύγων προβάλλει συναφώς ότι υπήρξε προσβολή του δικαιώματός του ιδιοκτησίας το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 17, παράγραφος 1, του Χάρτη και στο άρθρο 1 του πρωτοκόλλου 1 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η οποία συνίσταται στο ότι, ως αποτέλεσμα της προσβολής του δικαιώματος σε χρηστή διοίκηση, οι προσβαλλόμενες πράξεις που περιορίζουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος εκδόθηκαν χωρίς νομική βάση και αντίθετα προς τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη.