25.9.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 260/23


Kanne 19.7.2010 — Constellation Brands v. SMHV (COOK’S)

(Asia T-314/10)

()

2010/C 260/31

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Constellation Brands, Inc. (New York, Yhdysvallat) (edustaja: barrister B. Brandreth)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vaatimukset

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 29.4.2010 tekemä päätös asiassa R 1048/2009-1 on kumottava

asia on palautettava sisämarkkinoiden harmonisointivirastoon (tavaramerkit ja mallit) ja restitutio in integrum (menetetyn määräajan palauttaminen) on myönnettävä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen nro 942128 osalta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki COOK’S

Tavaramerkit ja rekisteri -osaston päätös: menetetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen hylkääminen ja yhteisön tavaramerkkirekisteröinnin nro 942128 rekisteristä poistamisen pysyttäminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan rikkominen, koska valituslautakunta teki virheen tämän artiklan soveltamisessa ja tosiseikkojen arvioinnissaan, kun se katsoi, että kantajan edustajat eivät olleet noudattaneet olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta.