26.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/2


2008 m. vasario 28 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) AGST Draht- und Biegetechnik GmbH prieš Hauptzollamt Aachen

(Byla C-398/05) (1)

(Bendra prekybos politika - Kompensacinis muitas - Apsauga nuo subsidijavimo - Reglamentas (EB) Nr. 1599/1999 - Nerūdijančio plieno viela - Žala Bendrijos pramonei - Priežastinis ryšys)

(2008/C 107/02)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Aachen

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Finanzgericht Düsseldorf — 1999 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1599/1999 dėl importuojamos Indijos kilmės nerūdijančio plieno vielos, kurios skersmuo yra 1 mm arba didesnis, apmokestinimo galutiniu kompensaciniu muitu ir nustatyto laikinojo muito galutinio surinkimo bei tyrimo dėl Korėjos Respublikos kilmės nerūdijančios vielos, kurios skersmuo yra 1 mm arba didesnis, importo nutraukimo (OL L 189, p. 1) galiojimas — Bendrijos pramonei padarytos žalos įvertinimas, priežastinis ryšys su subsidijuojamu prekių importu

Rezoliucinė dalis

Nagrinėjant pateiktą klausimą nebuvo nustatyta aplinkybių, galinčių turėti įtakos 1999 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1599/1999 dėl importuojamos Indijos kilmės nerūdijančio plieno vielos, kurios skersmuo yra 1 mm arba didesnis, apmokestinimo galutiniu kompensaciniu muitu ir nustatyto laikinojo muito galutinio surinkimo bei tyrimo dėl Korėjos Respublikos kilmės nerūdijančios vielos, kurios skersmuo yra 1 mm arba didesnis, importo nutraukimo galiojimui.


(1)  OL C 22, 2006 1 28.