20.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 141/35


Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2008 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Nizozemski

(Zadeva C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Jezik postopka: nizozemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.