20.6.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/35


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. prosince 2008 — Komise Evropských společenství v. Nizozemské království

(Věc C-283/08) (1)

2009/C 141/66

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 223, 30.8.2008.