26.11.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 347/46


Kanne 23.9.2011 — ZZ v. komissio

(Asia F-93/11)

2011/C 347/87

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: avocat S. Rodrigues ja avocat A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EPSO/AST/111/10 — Sihteerit (AST 1) kilpailun valintalautakunnan puheenjohtajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan osallistuminen kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin kokeisiin hylättiin.

Vaatimukset

Sen 15.6.2011 tehdyn päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin oikeus osallistua EPSO/AST/111/10 — Sihteerit (AST 1) kilpailun arviointivaiheessa järjestettäviin kokeisiin, ja

tämän johdosta sen toteaminen, että kantaja on otettava takaisin kilpailuun perustuvaan rekrytointimenettelyyn järjestämällä tarvittaessa uudet arviointikokeet,

EPSOlta on joka tapauksessa vaadittava sen hallussa olevat tiedot kaikkiin d) kohdassa tarkoitetun tehtävän tehneiden hakijoiden saamista tuloksista

toissijaisesti, ellei ensisijaista vaatimusta hyväksytä, toistaiseksi 50 000 euron suuruiseksi vahvistetun summan suorittaminen kantajalle

ja joka tapauksessa tämän toistaiseksi 50 000 euron suuruiseksi vahvistetun summan suorittaminen kantajalle korvauksena kärsitystä aineettomasta vahingosta.