19.11.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 340/34


Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 20 septembrie 2011 — De Buggenoms și alții/Comisia

(Cauza F-45/06 REV)

(Funcție publică - Procedură - Cerere de revizuire - Articolul 119 din Regulamentul de procedură al Tribunalului - Decizie a Tribunalului - Cerere de revizuire privind o ordonanță de radiere ca urmare a unei desistări - Autoritate de lucru judecat - Inexistență - Inadmisibilitate ridicată din oficiu)

2011/C 340/68

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Sandrine De Buggenoms și alții (Hoeilaart, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Obiectul

Acțiune în revizuire introdusă de reclamanți împotriva Ordonanței Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16 septembrie 2010, în cauza F-45/06.

Dispozitivul

1.

Respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.

2.

Obligă revizuenții să plătească Comisiei Europene cheltuielile de judecată.

3.

Consiliul Uniunii Europene, intervenient în procedura de revizuire, suportă propriile cheltuieli de judecată.