19.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/34


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 september 2011 — De Buggenoms e.a./Commissie

(Zaak F-45/06 REV)

(Openbare dienst - Procedure - Verzoek om herziening - Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht - Beslissing van het Gerecht - Verzoek om herziening van een beschikking inzake doorhaling na afstand van instantie - Gezag van gewijsde - Ontbreken - Ambtshalve aangevoerde niet-ontvankelijkheid)

2011/C 340/68

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Sandrine De Buggenoms e.a. (Hoeilaart, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Door de verzoekende partijen ingesteld beroep tot herziening van de beschikking van de Eerste kamer van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 september 2010 in zaak F-45/06

Dictum

1)

Het verzoek om herziening wordt afgewezen.

2)

De tot herziening verzoekende partijen dragen de kosten van de Europese Commissie.

3)

De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen kosten.