19.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 340/34


2011 m. rugsėjo 20 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje De Buggenoms ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-45/06 REV)

(Viešoji tarnyba - Procesas - Prašymas peržiūrėti - Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnis - Tarnautojų teismo sprendimas - Prašymas peržiūrėti nutartį išbraukti bylą iš registro atsisakius ieškinio - Res judicata principas - Nebuvimas - Ex officio nurodytas nepriimtinumas)

2011/C 340/68

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Sandrine De Buggenoms ir kt. (Hoeilaart, Belgija), atstovaujami advokatų S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ir A. Blot

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama advokatų J. Currall ir G. Berscheid

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir J. Herrmann

Dalykas

Ieškovų pateiktas prašymas peržiūrėti 2010 m. rugsėjo 16 d. Tarnautojų teismo pirmosios kolegijos nutartį byloje F-45/06.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą peržiūrėti kaip nepriimtiną.

2.

Prašymą peržiūrėti pateikusios šalys padengia Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

3.

Įstojusi į bylą šalis, Europos Sąjungos Taryba, padengia savo bylinėjimosi išlaidas.