19.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 340/34


A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. szeptember 20-i ítélete — De Buggenoms és társai kontra Bizottság

(F-45/06. REV. sz. ügy)

(Közszolgálat - Eljárás - Perújítási kérelem - A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 119. cikke - A Közszolgálati Törvényszék határozata - Elállás miatt törlést elrendelő végzésre vonatkozó perújítási kérelem - Jogerő - Hiány - Hivatalból felhozott elfogadhatatlanság)

2011/C 340/68

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Sandrine De Buggenoms (Hoeilaart, Belgium) és társai (képviselők: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek által a Közszolgálati Törvényszék (első tanács) F-45/06. sz. ügyben 2010. szeptember 16-án hozott végzése ellen előterjesztett, perújítás iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a perújítási kérelmet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi a perújítási eljárás felpereseit az Európai Bizottság költségeinek viselésére.

3.

Az Európai Unió Tanácsa, amely a perújítási eljárásban beavatkozóként lépett fel, maga viseli saját költségeit.