24.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 74/1


Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 74/01

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

28.10.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

NN 54/09

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Région de Bruxelles-Capitale

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Il-bażi legali

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta, Forom oħra ta' intervent ta' ekwità

L-estimi

L-intensità

It-tul ta' żmien

1996-2007

Setturi ekonomiċi

Attivitajiet ta' servizz

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

23.11.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 463/09

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Galicia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Il-bażi legali

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit annwali: 3 miljun EUR; Baġit globali: EUR 12 miljun

L-intensità

30 %

It-tul ta' żmien

1.1.2010-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Il-provvista ta' dawl, gass u ilma

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm