Onderwerp
Dictum

Onderwerp

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 28 september 2009 (zaak R 1048/2008‑4) inzake een oppositieprocedure tussen ATB Norte, SL en Bricocenter Italia Srl

Gegevens betreffende de zaak

>lt>13

Dictum

Dictum

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 september 2009 (zaak R 1048/2008‑4) wordt vernietigd, voor zover daarbij het beroep van Bricocenter Italia Srl voor de kamer van beroep werd toegewezen met betrekking tot „reclame”, „beheer van commerciële zaken” en „zakelijke administratie” waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) ATB Norte, SL, Bricocenter Italia en het BHIM zullen elk hun eigen kosten van de procedure voor het Gerecht dragen.